V japonském pracovišti Hyogo je možné provádět terapii protonovými svazky i ionty uhlíku (zdroj Hyogo).