Změny směru svazku protonů nebo iontů se provádí pomocí magnetického pole a dolet se mění pomocí změn jeho energie. Svazek s danou energií proskanuje nádor v jedné rovině, pak se energie změní a skanuje se další rovina. Svazek je složen s jednotlivých pulsů, u nichž lze přesně měnit dráhu i energii. Lze tak velmi přesně cíleně ničit nádor a tato metoda je hlavním přínosem výzkumů v GSI Darmstadt (zdroj GSI Darmstadt a Klinika University v Heidelbergu).