Plošina v místě pro horizontální ozařování. Okolo se může otáčet rentgenové zařízení, které umožňuje provést kontrolu polohy nádoru těsně před ozařováním (zdroj Klinika University v Heidelbergu).