Myši ošetřené látkou CBLB502 přežívají smrtelnou dávku ozáření. Poznámka: Gray (značka Gy) je jednotka absorbované dávky záření v soustavě SI. Ozáření celého těla člověka dávkou asi 10 až 20 Gy je smrtelné. (CBLI)