Niklová hlušina v okolí Sudbury vytváří neutěšenou „krajinu“ podobnou té měsíční. Na míle daleko není žádný viditelný život.(Foto: Edward Burtynsky)