Podle Gusta se ptáci navigují pomocí magneticky citlivých reakcí. Základem jejich fotochemického kompasu mají být molekuly obdobné jeho „triádám“. Jde o syntetický komplex sestávající se z karotenoidové složky (C), porfirinu (P) a fulerénu (F). Pokud je tento CPF komplex excitován, formuje se na krátkou dobu do stavu s negativním nábojem na kulové fulerenové části a kladném na části vybíhající v jakousi tyčinku. Trvání tohoto stavu ovlivňuje i nízké magnetické pole.