Jaderná elektrárna Monju s rychlým reaktorem (zdroj JNC).