Pohled do nitra lehkovodního reaktoru při výměně paliva. Namodralé světlo je Čerenkovovo záření. (Zdroj Exelon)