Návrh projektu třetího bloku elektrárny Olkiluoto ve Finsku s reaktorem EPR.