Tři bloky elektrárny Olkiluoto ve Finsku jak budou vypadat po dokončení třetího bloku, rozestavěný blok s reaktorem EPR vlevo je graficky do fotografie doplněn (zdroj Wiki).