Graf dosavadního vývoje a předpovědí: Červenou čarou je znázorněn dosavadní vývoj naměřených hodnot. Černá čára ukazuje vývoj získaný pomocí počítačové simulace bez použití dat z měření teploty oceánů. Zelená ukazuje snížení trendu oteplování ke kterému dojde po zahrnutí „oceánských dat“ Jsou zde vyznačeny průměry desetiletí a chybové značky udávají rozptyl předpovědí. (Credit: Image courtesy of Leibniz Institute of Marine Sciences)