Horní schéma představuje průměrný odtok (množství vodních srážek, které skončí v řekách a potocích), kde nejsušší oblasti jsou zobrazeny červeně a nejmokřejší modře. Prostřední schéma znázorňuje říční systém Mississippi-Missouri. A schéma zcela v popředí znázorňuje, kolik různých druhů obývá oblasti říčního systému, ukazuje těsnou korelaci mezi průměrným odtokem a počtem druhů. Oblasti s nejméně druhy jsou znázorněny červeně a ty „nejbohatší“ jsou modré. (Image: Enrico Bertuzzo, École Polytechnique Fédérale de Lausanne)