„Tyto výsledky jsou silnou připomínkou důležitosti vody a vodou charakterizované krajiny při determinaci ekosystémů,“ poznamenává profesor Ignacio Rodriguez-Iturbe z Princetonu.