Byly doby, kdy zde bývalo jezero s bahnitým břehem.