Obrovské „rozkvetlé vodní plochy“, jejichž základem jsou řasy rodu Trichodesmium, jsou viditelné i z vesmíru. Foto: NASA.