Simulace detekce produktů vypaření mikroskopické černé díry v detektoru ATLAS (zdroj CERN).