U klasické genetiky nás zajímá jen pořadí nukleotidových bází. Ty dávají dohromady geny.