Pokud by se u našich krav zavedlo používání růstového hormonu (410 000 dojnic), představovalo by to snížení „uhlíkové stopy“ odpovídající odstavení 164 000 automobilů, produkci 123 milionů stromů, úspory spojené s obděláváním 90 000 hektarů orné půdy a s tím spojená příslušná spotřeba nafty.