Jednometrový pás nanotrubkové fólie široké 3.4 cm ručně vytažený z koberce nanotrubek rychlostí 1 m/min. (Credit: Science)