Tento největší radioteleskop v Arecibu využívá projekt Seti@Home k vyhledávání mimozemských civilizací.