Proužkování na fosilii pera pravěkého ptáka (vlevo) a u pera pocházejícího z datla. Bílé čáry ukazují, jak konkrétní místo vypadá po zvětšení v elektronovém mikroskopu - tmavá místa si uchovala stopy po melanosomech, světlá nikoliv. Přítomnost melanosomů je důkazem, že pravěký pták měl peří, na němž se střídaly barevné fleky. (Kredit: J.Vinther/Yale)