Když se dítěti promítne obrázek na němž se někomu udála bolestivá nehoda, magnetická rezonance ukáže aktivitu v centru bolesti. Když ale někdo způsobuje bolest jinému úmyslně, aktivují se rovněž centra pro morálku. (Kredit: University of Chicago)