Využití trávy Miscanthus x giganteus jako výchozího produktu pro výrobu etanolu by významně snížil množství zemědělské půdy potřebné pro biopaliva, řekl Stephen P. Long, profesor rostlinné produkce z University of Illinois. (Foto Don Hamerman)