V polních pokusech v Illinois pěstovali výzkumníci ozdobnici a proso v sousedních parcelách. Ozdobnice potvrdila, že je minimálně dvakrát produktivnější než proso. (University of Illinois)