Stephen P. Long: „Mějme na mysli, že ozdobnice je zcela „nevylepšená“, takže kdybychom s ní udělali takové věci, jako jsme dokázali s kukuřicí, u které jsme za posledních padesát let zvýšili výnos na trojnásobek, tak není nereálné myslet si, že bychom mohli využít i méně než deset procent dostupné zemědělské půdy. A kdybychom ji opravdu mohli pěstovat na nezemědělské půdě, tak by to bylo ještě lepší.“