O.S.E.L. - Pozoruhodné výsledky: Mikrodávky LSD účinně potlačují bolest
 Pozoruhodné výsledky: Mikrodávky LSD účinně potlačují bolest
Průkopnický a fascinující test účinku mikrodávek LSD proti akutní bolesti dopadl přesvědčivě. Vše nasvědčuje tomu, že by populární psychedelickou látku bylo možné používat, v nehalucinogenních dávkách, jako účinné analgetikum. Výzkum dříve démonizovaných látek nabírá na obrátkách.

LSD v rekreační podobě. Kredit: Jeanacoa / Wikimedia Commons.
LSD v rekreační podobě. Kredit: Jeanacoa / Wikimedia Commons.

V bezstarostných šedesátých letech, když ještě nevypukla neblahá válka proti drogám, se odborníci zajímali o psychedelika nejen z rekreačních, ale také z odborných důvodů. Jednou z fascinujících oblastí výzkumu tehdy byly překvapující analgetické účinky LSD. Pak ale bezstarostnost vyprchala a psychedelika se, bohužel, musela na dlouhá desetiletí uchýlit do ilegality.

 

Dnes už je válka proti drogám někde na skládce a psychedelika se oficiálně vrátila do vědeckých laboratoří. Analgetickými účinky LSD se ale v poslední době nikdo nezabýval, s výjimkou „anekdotických“ zpráv o lidech, co si sami léčí bolest pomocí LSD. Až teď se do toho pustil Johannes G Ramaekers z nizozemské Maastricht University se svými kolegy. Ve spolupráci s nadací Beckley Foundation uspořádali první klinický test účinků mikrodávek LSD proti bolesti po více než 50 letech.

Johannes G Ramaekers. Kredit: Maastricht University.
Johannes G Ramaekers. Kredit: Maastricht University.

 

Zmíněného klinického testu se zúčastnilo 24 zdravých dobrovolníků. Šlo o dvojitě slepý experiment s placebem, v němž každý účastník absolvoval čtyři experimentální sezení, vždy s přestávkou minimálně 5 dní. Společně s placebem byly testovány mikrodávky s 5, 10 a 20 mikrogramy LSD. K prověřování citlivosti vůči bolesti sloužil test Cold Pressor Test (CBT), který v podstatě spočívá ve strkání ruky do ledové vody o teplotě 3 °C. Tolerance vůči bolesti je detekována prostřednictvím doby, po jakou dotyčný člověk udrží ruku v ledové vodě, plus jeho subjektivním hodnocením.

 

Dnešní analgetika představují dost problematické medikamenty. Kredit: Ralf Roletschek / Roletschek.at / Wikimedia Commons.
Dnešní analgetika představují dost problematické medikamenty. Kredit: Ralf Roletschek / Roletschek.at / Wikimedia Commons.

Podle badatelů jsou výsledky výzkumu pozoruhodné. Mikrodávky 20 mikrogramů LSD očividně působí proti vnímání bolesti. Obě nižší mikrodávky a placebo tento účinek přitom nemají. Vyjádřeno čísly, mikrodávky 20 mikrogramů LSD zvyšují toleranci vůči bolesti zhruba o 20 procent a zároveň snižují subjektivní vnímání bolesti a nepříjemných pocitů.

 

Zatím není jasné, jak to vlastně funguje. V šedesátých letech pracovali s hypotézou, podle které LSD svým účinkem odvádí pozornost od vnímání bolesti. To je jistě ve hře, když je LSD použito v halucinogenní dávce. U mikrodávek LSD to ale moc nedává smysl. Dalších možných vysvětlení je řada, včetně tzv. hypalgezie spojené se zvýšením krevního tlaku. Zatím je vše otevřené a až další výzkum ukáže, jestli bude možné široce využívat mikrodávky LSD proti bolesti. Vědci mají každopádně o zábavu postaráno.

 

 

Literatura

New Atlas 26. 8. 2020.

Journal of Psychopharmacology online 25. 8. 2020.


Autor: Stanislav Mihulka
Datum:30.08.2020