O.S.E.L. - Čímže to liečili pána prezidenta?
 Čímže to liečili pána prezidenta?
Sláva liekov proti COVID-19 máva dosiaľ krátky život a zdá sa, že sa to týka aj vychvaľovaného remdesiviru. (Dexametazon sem ťažko rátať, je to dávno známy liek, indikovaný v iniciálnej liečbe každého šoku, nielen septického pri COVIDe). Len pre tých rovnejších medzi rovnými je v talóne ešte niečo, čo sa zatiaľ používa len experimentálne, ale s výsledkami veľmi sľubnými.

Ako protilátkové lieky znemožňujú vírusu SARS-2-CoV infikovať bunku: zablokujú spike proteíny, ktorými sa viaže na ACE2 receptor bunky.
Ako protilátkové lieky znemožňujú vírusu SARS-2-CoV infikovať bunku: zablokujú spike proteíny, ktorými sa viaže na ACE2 receptor bunky.

Až dve firmy, Eli Lilly a Regeneron, už dosiahli výborné výsledky v testovaní ambulantnej liečby COVID-19 monoklonálnymi protilátkami. Záujem verejnosti sa zvlášť sústredil na koktail dvoch protilátok REGN-COV2 firmy Regeneron Pharmaceutical Inc., ktorý bol nedávno bez obvyklých administratívnych prieťahov podaný prezidentovi USA v rámci "experimentálnej" liečby. Jedná sa o kombináciu dvoch monoklonálnych protilátok REGN10933 a REGN10987, ktorá bola vyvinutá so zámerom blokovať infekciozitu vírusu SARS-CoV-2. Nakoľko je málo pravdepodobné, že by najmocnejšia svetová veľmoc podnikala riskantné pokusy na svojom prezidentovi, zdá sa, že lekári si boli v tomto prípade dosť istí, čo robia. Nakoniec, už na začiatku októbra 2020 boli publikované výsledky klinických skúšok na stovkách pacientov, pri ktorých zmienený protilátkový koktail mal pozoruhodne dobré účinky u pacientov, ktorí do začatia liečby ešte netvorili protilátky proti vírusu (zrejme v závislosti od štádia ochorenia, kedy vírus SARS-2-CoV ešte masívne neprekonal slizničnú bariéru). V niektorých skupinách pacientov sa dosiahlo až 10 - násobné zníženie vírusovej nálože a došlo k významnej eliminácii vírusovej RNA z organizmu.

 

Učinok LY-CoV555 - naviaže sa na spike protein koronavírusu  a znemožní naviazanie vírusu na ACE2 receptor.
Učinok LY-CoV555 - naviaže sa na spike protein koronavírusu a znemožní naviazanie vírusu na ACE2 receptor.

U pacientov sa významne znížila závažnosť príznakov a potreba hospitalizácii, pričom najvýznamnejší účinok bol pozorovaný práve u pacientov z vysoko rizikových skupín. Boli testované rôzne dávkovania - infúzne podanie 2,4 gramu a 8 gramov v porovnaní s placebom (pacient Donald Trump údajne dostal dávku 8 gramov). Regeneron však oznámil, že nebol pozorovaný nijaký významný rozdiel v účinku vyššej a nižšej dávky. Niet divu, že záujem dobrovoľníkov zúčastniť sa ďalších fáz klinických štúdii podstatne vzrástol.

Preparát REGN-COV-2. Zdroj: Shutterstock.com
Preparát REGN-COV-2. Zdroj: Shutterstock.com

 

Regeneron predpokladá výrobu REGN-COV2 po získaní príslušných povolení na začiatku roka 2021, pričom už v júli získal kontrakt na 300 000 dávok. Okrem vlastnej výroby a distribúcie pre USA uzatvoril partnerskú dohodu so švajčiarskou firmou Roche Holding AG, ktorá má liek vyrábať pre Európu a plánuje zvýšiť svoju súčasnú výrobnú kapacitu 3,5 - násobne.

Zle na tom nie je ani SARS-CoV-2 neutralizujúca protilátka LY-CoV555, ktorú vyvíja iná americká farmaceutická firma Eli Lilly na základe objavu výskumníkov v AbCellera a Vaccine Research Center of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Jej účinky pri dávkovaní 700 mg, 2800 mg a 7000 mg sú najmenej rovnako dobré, ako pri REGN-COV2 tak z hľadiska virologického, ako klinického - významné zníženie vírusovej nálože, bezmála eliminácia vírusovej RNA aj zlepšenie stavu pacientov.


Oba preparáty pravdepodobne zakrátko získajú všetky potrebné povolenia. Vedľajšie účinky zatiaľ neboli závažné, jednorazové infúzne podanie je zvládnuteľné. Hlavnou prekážkou bude okrem výrobných kapacít cena, ktorá býva u všetkých liekov na báze monoklonálnych protilátok vysoká. Aj keď sa doterajšie testovanie týkalo ambulantných pacientov, teda s ľahším priebehom, testovanie na hospitalizovaných pacientov sa rozbieha tiež a nie je dôvod predpokladať nejaké zdržania - lieky sa určite budú od počiatku aplikovať ako záchranná liečba (precedens sme už videli). Pri nepresvedčivom účinku známych antivirotík a neistote okolo účinnosti a dostupnosti vakcín snáď už vidíme nielen svetlo na konci tunela, ale hádam aj rozoznávame zreteľný tvar portálu, ktorým sa môžeme dostať zo súčasnej temnoty.

 

Zdroje:

Two COVID-19 Outpatient Antibody Drugs Show Encouraging Results.

Regeneron's COVID-19 Outpatient Trial Prospectively Demonstrates that REGN-COV2 Antibody Cocktail Significantly Reduced Virus Levels and Need for Further Medical Attention

Regeneron's REGN-COV2 Antibody Cocktail Reduced Viral Levels and Improved Symptoms in Non-Hospitalized COVID-19 Patients.

SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody LY-CoV555 in Outpatients with Covid-19.


Autor: Matej Čiernik
Datum:01.11.2020