O.S.E.L. - Proč někteří lidé odmítají očkování?
 Proč někteří lidé odmítají očkování?
Očkování představuje jednoduché a bezpečné řešení problémů s nebezpečnými infekcemi. Přesto část lidí očkování odmítá, i když doslova kolem nich umírají lidé. Podle psychologů většinou nejde o zlý úmysl ani o hloupost. Klíčem k pochopení je strach, především strach ze smrti, s nímž si náš mozek neumí moc poradit a tak dělá psí kusy.

Strach je jednou z nejvlivnějších lidských emocí. Kredit: CC0, Public Domain / Wikimedia Commons.
Strach je jednou z nejvlivnějších lidských emocí. Kredit: CC0, Public Domain / Wikimedia Commons.

Vývoj pandemie covid-19 bohužel směřuje k tomu, že minimálně nějakou dobu zřejmě bude nutné proti této infekci pravidelně očkovat. Očkování přitom poskytuje ochranu celé populaci jen tehdy, když je očkována většina, v případě covidu-19 naprostá většina lidí. Už dnes je ale obtížné část lidí přimět k tomu, aby se nechali očkovat. Do budoucna by bylo záhodno tento problém řešit. V tomto směru by mohli pomoci psychologové, kteří pátrají po motivacích k odmítání očkování.

 

Ross G. Menzies. Kredit: RG Menzies.
Ross G. Menzies. Kredit: RG Menzies.

Již dlouho je jasné, že očkování představují zásadní ochranu a pomoc v boji s celou řadou nebezpečných onemocnění, především pokud jde o virové infekce. Očkování nepochybně zachránila mnoho milionů životů. Přesto již od samotného vzniku očkování na konci 18. století existuje proti této metodě silný odpor části veřejnosti, včetně některých vzdělaných a vlivných osobností. Nejde tedy o nic nového a bylo by bláhové předpokládat, že tento problém zmizí sám od sebe, že lidé jen tak „zmoudří“.

 

Ve společnosti narůstá nervozita, protože zranitelnost neočkovaných ovlivňuje životy všech, tedy i těch, co se očkovat nechali. Vlády se musejí uchylovat k různým povinným očkováním, například pro některé profese. Jak je možné, že mnoho lidí stále odmítá nechat se očkovat, i když kolem umírá mnoho neočkovaných? Australští kliničtí psychologové Ross Menzies z University of Technology Sydney a Rachel Menzies z University of Sydney jsou přesvědčeni, že klíčem je strach a úzkost, především pokud jde o strach ze smrti.

 

Podle Menziesových to souvisí s teorií zvládání strachu (TMT, Terror Management Theory). Podle této teorie je lidská psychika, díky svým velkolepým výkonům, neustále vystavena nutnosti čelit realitě smrti, kterou si v koutku duše uvědomujeme. Je to ale velmi náročné a řada lidí se proto podvědomě uchyluje k různým formám odmítání či popírání. V takovém případě se lidé často vnímají jako něco víc, než obyčejná zvířata, jako prakticky imunní vůči běžným problémům světa – jako jsou třeba nemoci. A svá božstva považují za nesmrtelná, přičemž ta nesmrtelnost se tak trochu přenáší i na ně.

 

Rachel E. Menzies. Kredit: RE Menzies.
Rachel E. Menzies. Kredit: RE Menzies.

S mozkem, který je ovládaný strachem, je těžké pořízení. Rozum jde stranou. Řada psychologických studií ukazuje, že byť jen nenápadné zmínky o smrti vedou u řady lidí k zuřivé obraně vlastních náboženských a kulturních postojů či „svobod“. Rovněž se stávají agresivními vůči těm, kteří zastávají jiné názory. Odkazují se přitom na vlastní „výjimečnost“ až „nezranitelnost“, ve kterou věří. V USA například mnoho lidí svůj strach tlumí přesvědčením, že „bůh je ochrání před nemocí“.

 

Podle psychologů tedy nejde o nějakou zlou vůli, snahu škodit nebo třeba nebetyčnou hloupost. Ve skutečnosti je viníkem strach, tedy strach ze smrti. Dotyční lidé si strach kompenzují přesvědčením, že jim se to stát nemůže, to ti ostatní se nakazí nebo dokonce zemřou. Proč by se tedy nechávali očkovat? Když takoví lidé prozřou, což se dnes stává v nemocnicích, tak už je často pozdě. Tento problém v současnosti navíc dramaticky narůstá kvůli působení sociálních médií. V nich se totiž strach rychle šíří a lidé se kvůli strachu silně přimykají ke skupinám, které sdílejí podobné názory. Povzbuzují se navzájem ve svém strachu a nedůvěře k úřadům a pandemickým opatřením, a samozřejmě k očkování.

 

Jak říkají Menziesovi, covid-19 spustil celosvětový sociálně psychologický experiment, v němž teď všichni žijeme. Zmínky o smrti a útrapách se na nás šklebí na každém kroku. Je důležité pochopit skutečné příčiny odporu k očkování. Uvědomit si, že je u těchto lidí poměrně zbytečné rozumně argumentovat nebo je naopak razantně odsuzovat a snažit se je donutit k očkování násilím. Je nutné zaměřit se na ten strach a hledat taková řešení, která by přinesla větší ochotu se nechat očkovat. Jinak bude odpor k očkování stále zbytečně zabíjet.

 

Video: Ross Menzies - Treating Death Anxiety: Novel Approaches to Managing Existential Dread

 

Video: THE ANGER FALLACY with Professor Ross G Menzies at Happiness & Its Causes 2019

 

Literatura

The Conversation 20. 10. 2021.


Autor: Stanislav Mihulka
Datum:25.10.2021