O.S.E.L. - Galleri test
 Galleri test
Analýza metylácie vo voľne cirkulujúcej DNA môže upozorniť na prítomnosť zhubného nádoru aj v jeho včasnom štádiu. Nakoľko sa táto veľmi sľubná vyšetrovacia metóda osvedčí v skríningu, ukáže už blízka budúcnosť.

Metylácia DNA je spôsob deaktivácie - "umlčania" určitých génov, čím môže dôjsť aj k znefunkčneniu supresie rastu nádorových buniek. (Pre pripomenutie, DNA, čiže deoxyribonukleová kyselina je dlhá vláknitá molekula v bunkovom jadre, v ktorej sú zakódované gény, aj tie s regulačnou funkciou a významnou vlastnosťou nádorových buniek je práve únik spod regulácie rastu a rozpoznávania imunitným systémom organizmu). Nález metylácie určitých úsekov DNA znamená vysokú pravdepodobnosť, že DNA pochádza z nádorovej bunky.

Odberová súprava pre Galleri test. Kredit: GRAIL.  https://www.galleri.com/
Odberová súprava pre Galleri test. Kredit: GRAIL.

Deoxyribonuleová kyselina v jadre bunky nie je dostupná pre analýzu, v krvi sa však nachádza malé množstvo mimobunečnej (cell-free) DNA, ktorá je dostupná pre sekvenovanie, ktorým sa vyhľadávajú aj metylované úseky. Ich rozloženie býva charakteristické aj pre rôzne typy zhubných nádorov.

 

Včasná diagnostika zhubných nádorov je kľúčová pre ich úspešnú liečbu. V súčasnosti odporúčané preventívne vyšetrenia však nie sú vždy jednoduché a ani dostatočne citlivé. Niektoré sú tiež neúnosne drahé, náročné alebo zaťažujúce, takže je veľa takých ľudí, ktorí sa ich zdráhajú absolvovať, alebo sú pre nich nedostupné. Príznaky zhubného nádoru sa rozvíjajú nenápadne, nebývajú špecifické a veľa ľudí im nevenuje pozornosť. Pritom už spravidla znamenajú štádium nádoru, kedy je jeho vyliečenie menej pravdepodobné. Snom onkológov sú preto jednoduché, nenáročné testy a všeobecne dostupné testy, najlepšie spoločné pre detekciu viacerých druhov zhubných nádorov. Tento sen sa aspoň do určitej miery podarilo splniť krvným testom, ktorý v partnerstve s renomovanými vedeckými inštitúciami (menujme napr. US Department of Veterans Affairs, Mercy Health, Ochsner Health, Intermountain Healthcare, Community Health Network, Knight Cancer Institute at Oregon Health & Science University) vyvinula firma Grail, založená v roku 2016, potom, ako boli publikované objavy signálov nádoru v krvi bezpríznakových pacientov. Ich použiteľnosť v praxi potvrdila štúdia PATHFINDER. Od roku 2022 Grail poskytuje analýzu pod menom Galleri test, ktorá dokáže vystopovať vyše 50 druhov zhubných nádorov, vrátane tých najčastejších, medzi ktoré patria karcinómy hrubého čreva, pľúc, prsníka, prostaty atď. Niektorí odborníci ho považujú za prelomový, iní sú vo vyjadreniach opatrnejší.


DNA, uvoľnená z nádorových buniek do krvi, sa stáva dostupnou pre analýzu. Zdroj: Galleri, Kredit: GRAIL.
DNA, uvoľnená z nádorových buniek do krvi, sa stáva dostupnou pre analýzu. Zdroj: Galleri, Kredit: GRAIL.

Samotný Galleri test je analýza mimobunečnej (cell-free) DNA vo vzorke krvi, ktorú pacientovi odoberie zdravotník a pošle na vyšetrenie do laboratória. Do desiatich dní dostane výsledok, ktorý môže byť negatívny - "No Cancer Signal Detected", alebo pozitívny -"Cancer Signal Detected". V druhom prípade je pripojená správa o najpravdepodobnejších lokalizáciach nádoru a je na ošetrujúcom lekárovi, aby štandardnými postupmi, predovšetkým pomocou zobrazovacích a endoskopických vyšetrení potvrdil alebo vylúčil prítomnosť nádoru.

 

Pochopiteľne, najviac diskutovanou je spoľahlivosť detekcie nádoru. Tu sú nároky naozaj vysoké a ťažko splniteľné. Aj keď sa predpokladá testovanie osôb zdanlivo zdravých, ale s určitým zvýšením rizika zhubného nádoru, ide o populáciu, v ktorej je skutočný výskyt nádoru okolo 1%. Klinicky použiteľný test musí mať preto vysokú špecificitu (málo falošne pozitívnych nálezov). Galleri test dosiahol špecificitu 99,1%, čo je vysoké číslo. Rozmenené na čiastkové výsledky, "Cancer Signal Detected" - prítomnosť nádoru bola ohlásená o 1,4% osôb v štúdii, ktoré boli ďalej vyšetrované a nádor bol potvrdený len asi u jednej tretiny, ostatní boli vyšetrovaní "zbytočne". A to je tiež dosť vysoké číslo - bohužiaľ. Ďalšie dôležité údaje sú tieto: u pozitívne testovaných bolo nájdených 26 nádorov, pre ktoré neexistujú štandardné skríningové vyšetrenia a ďalej, len 14 bolo detekovaných vo včasnom štádiu. Senzitivitu (citlivosť) vyšetrenia (koľko percent zo skutočne chorých dokáže zachytiť) nie je možné v súčasnosti z dostupných údajov presne stanoviť. Sú však známe prípady, kedy bol Galleri test negatívny a zakrátko bol nádor zistený inou vyšetrovacou metódou. Odborníci preto upozorňujú, že Galleri test nenahrádza iné vyšetrovacie a skríningové metódy a tiež nevypovedá nič o tom, či sa u pacienta v budúcnosti nejaký nádor nenájde (posledné upozornenie, akokoľvek pravdivé, zaváňa alibizmom).


Výrobca udáva - a potvrdzujú to aj novšie výsledky, že spoľahlivosť Galleri testu sa stále zlepšuje. Na druhej strane, z pohľadu dvoch tretín chybne pozitívne testovaných osôb v štúdiach, ktoré by ináč zaplatili skoro 1000 dolárov za samotný test, potom absolvovali zbytočné nasledovné vyšetrenia a ešte žili nejaký ten mesiac v zbytočnom strachu z nádoru, to v súčasnosti nie je až také vynikajúce. Aj keď v porovnaní s inými skríningovými vyšetreniami je Galleri test skutočne veľmi výkonný, mnohí odborníci majú pochybnosti, či je v súčasnej podobe zrelý na masové použitie. Ale Grail už požiadal agentúru FDA - US Food and Drug Administration o schválenie, čo by mohlo znamenať aj preplácanie testu zdravotnými poisťovňami v lekársky indikovaných prípadoch. A takéto prípady nesporne budú početné.

##seznam_reklama##


Grail znamená v angličtine grál a evokuje tak pripodobenie k svätému grálu, jednej z najbájnejších a najhľadanejších kresťanských relikvii - čaši, z ktorej údajne pil Kristus pri poslednej večeri a ktorá má mať zázračné vlastnosti. Galleri test by sa skutočne mohol stať dlho hľadaným svätým grálom preventívnej onkológie, ale bude to chcieť ešte popracovať na odstraňovaní jeho súčasných nedostatkov. Vyhliadky sú priaznivé.

 

Video pre verejnosť, bohužiaľ, angličtina…

How the Galleri Multi-Cancer Early Detection Test Works


Autor: Matej Čiernik
Datum:05.03.2023