O.S.E.L. - Nornikotin
 Nornikotin
Další důvod pro kuřáky, proč přestat kouřit. Vědci zjistili, že vedlejší zplodina nikotinu, známá jako nornikotin, nebezpečně mění tělní proteiny.


Ze zprávy uveřejněné v tomto týdnu ve sborníku národní akademie věd USA  vyplývá, že chemická látka nornikotin, která se vyskytuje společně s nikotinem, pozměňuje strukturu tělních proteinů a tím je činí potenciálně nebezpečnými. Chemicky pozměněné proteiny následně reagují s dalšími proteiny a vznikají škodlivé směsi  označované jako „AGEs“ (Advanced Glycation Endproducts). AGEs se však za přirozeného stavu v organismu nevyskytují. A skutečně také dříve provedené studie potvrdily, že AGEs  se účastní při vzniku cukrovky, zhoubného bujení a alzheimerovy choroby.   Studie proázala, že Nornikotin  také reaguje se steroidy, jako např. s kortisonem a prednisonem které bývají součástí klasické léčby řady poruch.  Nornikotin tak může přispět k urychlení procesu stárnutí organismu,  ke vzniku řady chorob a ke snížení účinnost léčby v níž se používají steroidy. 

Autor: Josef Pazdera
Datum:05.11.2002