O.S.E.L. - Chůze v noci je překvapivě odlišná pro muže a pro ženy
 Chůze v noci je překvapivě odlišná pro muže a pro ženy
Americký tým simuloval chůzi nočním prostředím pomocí snímků z univerzitních kampusů a narazil na nečekaně dramatické rozdíly v tom, jak muži a ženy vnímají v noci okolí. Soustředí se na úplně jiné prvky v prostředí. Muži se v podstatě soustředí na cíl cesty, zatímco ženy skenují potenciální hrozby v okolí.

Teplotní mapy cest v noci. Kredit: Chaney et al. (2024), Violence and Gender.
Teplotní mapy cest v noci. Kredit: Chaney et al. (2024), Violence and Gender.

Genderový výzkum je jako pořádně horké minové pole, z mnoha důvodů. Může ale přinést velice zajímavé věci. Nedávno si značnou pozornost získala studie, která odhalila pozoruhodné odlišnosti mezi tím, jak muži a ženy vnímají chůzi nočním prostředím.

 

Americký výzkumný tým, který vedl Robbie Chaney z Brigham Young University v Utahu, použil snímky z kampusů čtyř univerzit státu Utah: Utah Valley University, Westminster, Brigham Young University a University of Utah, pořízené v noci. Účastníci výzkumu označovali na snímcích místa, na která soustředili pozornost.

 

Robbie Chaney. Kredit: Brigham Young University.
Robbie Chaney. Kredit: Brigham Young University.

Ukázalo se, že ženy se soustředí na periferní oblasti snímků s cestou během noci, které reprezentují místa, kde by se mohlo skrývat riziko.

 

Logo. Kredit: Brigham Young University.
Logo. Kredit: Brigham Young University.

Jinými slovy, ženy při pohybu v noci neustále skenují hrozby v okolí, jako okolní keře nebo místa skrytá ve tmě u cesty. Muži se naproti tomu soustředí především na průběžný cíl, k němuž vede cesta, zdroj světla nebo třeba nápadné objekty v zorném poli.


Výsledky ve formě teplotních map (heat map) testovaných snímků podle autorů studie do jisté míry reprezentují, jak lidé čtou prostředí, kterým se v noci pohybují. Chaney přiznává, že byli s kolegy ohromeni. Očekávali, že budou nějaké rozdíly, ale tohle je dokonale uzemnilo. Vnímání stejných snímků muži a ženami je dramaticky odlišné.

 

Studie se účastnilo téměř 600 dobrovolníků, z nichž bylo 56 procent žen a 44 procent mužů. Každý z účastníků shlédl 16 snímků a bylo jim řečeno, že si mají představit, jak procházejí dotyčným místem. Poté označovali místa, na která soustředí pozornost.

##seznam_reklama##

 

Badatelé jsou přesvědčeni, že jejich výzkum může být zajímavý nejen pro experty na lidské chování, ale i z praktického hlediska pro architekty a plánovače sídel, kteří teď mohou brát v potaz rozdílné vnímání okolí při pohybu prostředím u mužů a u žen.

 

Literatura

Brigham Young University 6. 2. 2024.

Violence and Gender online 28. 12. 2023.


Autor: Stanislav Mihulka
Datum:19.02.2024