O.S.E.L. - Původ psů
 Původ psů
Pes je náš dlouhodobý společník a dosud se soudilo, že k jeho ochočení došlo na Středním východě. Nové genetické výzkumy tento názor mění a dávají také odpověď i na dosud nezodpovězenou otázku o původu psů v Americe, kteří se zde vyskytovali již před příchodem Kryštofa Kolumba.


Učili jsme se, že pes vznikl domestikací vlka, ale ani odborníci dosud nedovedli odpovědět na otázku, kde a kdy k tomu přesně došlo. Většina badatelů se klonila k názoru, že ten převratný okamžik nové kvality lovu, kdy člověk začal využívat psa, se udál na Středním východě. Archeologických nálezů není mnoho, ale usuzovalo se tak proto, že to zapadá do rámce stávajících poznatků o Středním východě, který je kolébkou celé řady hospodářských zvířat. Peter Savolainen z Královského technického institutu ve Stockholmu se pokusil se svými kolegy odhalit původ našich chlupatých přátel a použil k tomu metodu sledování rozdílů v DNA. Vyšel ze stejných myšlenkových předpokladů, jako byly ty, které odhalily původ lidských ras a které lokalizovali místo původu naší společné pramáti Evy. Při těchto sledováních jde o to, že se provádí rozbor dědičného kódu - deoxyribonukleové kyseliny, která se nachází v mitochondriích (mDNA). Dědičná informace mitochondrií se přenáší z pokolení na pokolení pouze po mateřské linii, neboť spermie mitochondriální DNA neobsahují. Mitochondriální DNA je stabilní sloučenina a je-li vysušena, přetrvá věky. To umožnilo švédským výzkumníkům vzít do pokusu nejen dnešní plemena evropských a asijských psů, ale i mitochondriální DNA z 37 mumifikovaných psů z oblastí Mexika, Peru a Bolivie, kteří se zachovali z doby před tím, než Ameriku objevil Kolumbus. Týmu výzkumníků se podařilo do pokusu zařadit i tkáně psů zamrzlých v ledu z doby dávno před tím, než Aljašku osídlili Evropané. Podobnosti v mitochondriální DNA prokázaly, že staří euroasijští i američtí psi mají společný původ, na kterém se podílel prapředek vlka šedého. Poznatky uveřejněné v posledním čísle časopisu Science také posouvají místo domestikace psa ze Středního východu dál na východ. Psi vyskytující se v Číně, Thajsku, Kambodži, Tibetu, Koreji, Japonsku Evropě, Africe a předkolumbovské Americe pochází z východoasijského vlka. Psi (Canis familiaris) začali následovat svého pána a oddělili se od východoasijského vlka (Canis lupus) někdy před 15 000 roky. Poznámka závěrem: Pokud budete čerpat z jiných zdrojů, než ze zde zmíněného časopisu Science, nedejte se zmást. Jeden překlep, který přebírá řada médií, se objevil v listopadovém čísle časopisu Scientific American. Chybička vypadnutí jedné nuly omylem situovala dobu objevení se psa v Americe a jeho domestikace do devátého století našeho letopočtu!

Autor: Josef Pazdera
Datum:02.12.2002