O.S.E.L. - Hayabusa přistála na Itokawě
 Hayabusa přistála na Itokawě
Druhý, a poslední možný, pokus o přistání se japonské sondě podařil. Zařízení nabralo vzorky a sonda se vydala na 300 milionů kilometrů dlouhou cestu zpět. Kontejner s půdou by měl v přespříštím roce přistát v Austrálii.


 

Zvětšit obrázek
Řídící navigační středisko Hayabusy

Japonská vesmírná agentura JAXA oznámila, že Hayabuse se podařilo měkce přistát na planetce Itokawa. Tento malý vesmírný asteroid se nyní pohybuje  ve vzdálenosti  300 milionů kilometrů od Země.

Zvětšit obrázek
9. května 2003 - start sondy Hayabusa z japonského Kagoshima Space Center.

Sonda nabrala vzorky půdy a po půl hodině odstartovala na zpáteční let. Vzorky horniny o hmotnosti asi 1 gram, by měla v červnu 2007 sonda doručit  ve speciálním pouzdru na území australského kontinentu.


Sondu od samého počátku provázely nesnáze. V listopadu 2003 ji dostihla velká sluneční erupce a poškodila jí sluneční baterie. Tím sondě poklesl výkon jejích iontových motorů. Doba letu k Itokawě se tím protáhla o několik měsíců.

První pokus o přistání na rotující planetce se sondě, i když byla jen několik metrů nad zemí, podle prvních zpráv nezdařil. Se sondou selhalo spojení. Sonda se od povrchu asteroidu odpoutala a začala stoupat do výšky 4- 5 km. Druhý a vzhledem k zásobám paliva poslední možný pokus, se  včera Hayabuse přece jen podařil.

 

Zvětšit obrázek
Velká sluneční erupce poškodila sondě fotočlánky, výkon iontových motorů sondy poklesl, mise se tím protáhla o několik měsíců.

Podle nových zpráv z japonského vesmírného střediska se po rozboru dat ukázalo, že i první pokus sondy o přistání, byl úspěšný. Výpadek spojení a nedostatek dat vedl k mylným závěrům. Jedna z věcí, která selhala bylo dotykové čidlo hlásící kontakt s povrchem (Touch Down Senzor). Ale ať je tomu jakkoli, úlomky horniny  z tohoto vesmírného kusu rotující skály má již sonda na své palubě a nabrala s nimi kurz směrem domů. Vědci by měli mít vzorky k dispozici až za rok a sedm měsíců. Jejich rozbor  by měl rozšířit naše znalosti o vzniku sluneční soustavy.

Závěrem několik čísel:
Asteroid má tvar brambory o rozměrech 540 x 270m. Objekt se otáčí a jeho gravitace je vzhledem k jeho rozměrům téměř nulová.
Asteroid se vytvořil v době, kdy vznikala naše sluneční soustava. Je jakousi “fosílií” z doby před 4,6 miliardami let.
Projek Hayabusa stál japonské daňové poplatníky 12,7 miliardy Jenů (100 milionů dolarů).

 

 

 

70 metrů od Itokawy.

70 metrů od Itokawy, na povrchu je patrný stín přibližující se sondy.

 

 

32m

Levý snímek je pořízen z výšky 32m. Světlý bod (v kroužku) označuje plánované místo přistání. Předpokládá se, že sonda přistála s přesností 30 cm.

 

 

odběr

Princip odběru vzorků horniny. hornina je narušena vystřelením projektilu, úlomky jsou nasáty do kapsle, která se bude vracet na Zemi.

 

Detail vystřelovacího zařízení, projektil je vpravo.

Detail vystřelovacího zařízení, projektil je vpravo.

 

Návrat kontejneru s úlomky horniny na zemi je plánován na červen 2007

Návrat kontejneru s úlomky horniny na zemi je plánován na červen 2007

Pramen: JAXA
https://www.isas.jaxa.jp/e/snews/2005/1124_hayabusa.shtml

 


Autor: Josef Pazdera
Datum:26.11.2005 22:48