O.S.E.L. - Co jsme chytli od myší?
 Co jsme chytli od myší?
Nově objevený lidský retrovirus má původ u myší, u kterých vyvolává nádorové onemocnění. U mužů stižených vzácnou mutací provází virus rakovinu prostaty. Je to první známý případ nákazy lidí retrovirem hlodavců.


 

 

Zvětšit obrázek
Myší virus MuLV

Tým amerických vědců vedený Josephem DeRisim ze sanfranciské University of California objevil u mužů trpících vzácným typem rakoviny prostaty nový typ retroviru. Ten dostal označení XMRV (xenotropic MuLV-related virus) a ukázal se jako blízký příbuzný myšího viru MuLV, tedy viru myší leukémie (murine leukemia virus).

 

 

Zvětšit obrázek
Joseph DeRisi, University of California San Francisco


Na stopu viru se vědci dostali díky zjištění, že některé typy rakoviny prostaty postihují muže, kteří mají mutací poškozený gen pro ribonukleázu L. Tento enzym slouží k ničení virů a dalo se proto předpokládat, že muži s mutovaným genem mají oslabenou obranu proti retrovirům. A tak začalo pátrání po virech. Skončilo úspěšně, když se podařilo virus XMVR odhalit v osmi z dvaceti nádorů prostaty u mužů, kteří mají mutované oba geny pro ribonukleázu L.


Po přečtení genomu viru XMVR bylo jasné, že je to „synek“ myšího viru MuLV. Ten je znám jako tzv. endogenní retrovirus. To znamená, že jeho geny jsou v myší dědičné informaci natrvalo zařazeny a myši je dědí jako součást své vlastní dědičné informace. Podle ní pak příležitostně vyrobí funkční virové částice. Těmi se pak zřejmě mohou nakazit i lidé s imunitní obranou oslabenou mutací genu pro ribonukleázu L. Analýzy virů získaných od různých pacientů prokázaly, že jde stále o jeden a tentýž virus, i když každý člověk jej má trošku jiný. To svědčí o opakované infekci lidí z různého zdroje. Dosti přesvědčivě to vylučuje možnost, že se virus zatoulal do vzorků až dodatečně při analýzách v laboratoři.

 

Zvětšit obrázek
Nádor prostaty

Zatím nelze rozhodnout, nakolik se virus podílí na vzniku rakoviny a nakolik je jeho přítomnost v nádoru výsledkem toho, že se mu v intenzivně se množící tkáni „líbí“. Podle toho, v jakém typu buněk byl nalezen, vědci věří spíše v druhou variantu. Virus by nemusel být „stavitelem“ nádoru, ale jen jeho „nájemníkem“. Jenže spolehnete se na to, že?

 

 

Pramen:

PLoS Pathogens

 


Autor: Jaroslav Petr
Datum:01.04.2006 09:25