O.S.E.L. - Marbling
 Marbling
Marbling se stává novým hitem pro kombinovaná a masná plemena. Vědeckému týmu v Austrálii se podařilo vyvinout DNA analýzu, s jejíž pomocí je možné odhadnout kvalitu masa jatečných zvířat. Principem testu je rozlišení různých forem genu pro tyreoglobulin, jehož přítomnost následně ovlivní mramorování (marbling) masa. Podle posledních dostupných studií vykazuje jatečně upravené tělo zvířat s výskytem dvou alel o cca. 10 % vyšší stupeň mramorování masa než u zvířat bez alel pro mramorování.


Josef Kučera (kucera@cestr.cz) - Thomas Grupp (thomas.grupp@fleckvieh.de)

S pomocí DNA analýz je dnes možno získat celou řadu důležitých informací. Zatímco jednostranně mléčná plemena dosud využívají DNA testů převážně ke stanovení vrozených vad (BLAD, CVM, DUMPS a další), je u kombinovaného skotu možné využít výsledky DNA testů ke zlepšení některých významných ukazatelů.

Vědeckému týmu v Austrálii se podařilo vyvinout DNA analýzu, s jejíž pomocí je  možné lépe a přesněji odhadnout kvalitu jatečného zvířete, kvalitu masa, především pak jeho mramorování (marbling). Principem testu je rozlišení různých forem (alel) genu pro tyreoglobulin, jehož přítomnost či nepřítomnost je přímo spojena s výskytem většího nebo menšího stupně mramorování. Tyreoglobulin je prekurzor pro hormony štítné žlázy T3 a T4 a zároveň látka zodpovědná za růst tukových tkání a ukládání tuku.

 Tab.1: Možné formy výskytu

  0

žádná alela není lokalizována

  1

jedna alela lokalizována, heterozygot

  2

dvě alely lokalizovány, homozygot

Jako mramorování označujeme jemné rozdělení tuku v rámci svalové tkáně zvířat. Především v USA a Japonsku je úrovni mramorování masa přikládána velká důležitost. Kvalitní maso musí vykazovat vynikající úroveň mramorování, které má významný vliv na šťavnatost a chuť hovězího masa. Studie Thompsna (2002), Dikemana (1996), Millara (1994) a dalších potvrzují velkou závislost mramorování masa a jeho dalších parametrů jakosti jako je chuť, šťavnatost a křehkost. Především tyto ukazatele jsou požadovány nejen anglo-americkými konzumenty hovězího masa, ale stále častěji i spotřebiteli evropskými.

  

Obr.1.: Způsob ukládání tuku (mramorování masa) je řízen geneticky 

Z plemen, která vykazují vysoký podíl zvířat s mramorovaným masem je vždy jako příklad uváděno japonské plemeno Wagyu. Plemena ovlivněná Simentálem (německé fleckvieh nebo český strakatý skot) nejsou z mezinárodního hlediska známa touto vlastností, to znamená že jejich maso je považováno za libové s relativně nízkým podílem intramuskulárního tuku.

O výskytu alely pro mramorování existují aktuální studie, ze kterých jsou patrné rozdíly mezi plemeny. Výzkumy prokazují 63 % výskytu této alely u skotu Wagyus, u Red Angusského plemene 37 %. U amerického a australského simentála, který byl ovlivněn Angusem, je výskyt na úrovni 30 %. Aberdeen Angus vykazuje četnost výskytu 28 %.

Jaký je praktický význam DNA analýzy pro mramorováník Podle posledních dostupných studií vykazuje jatečně upravené tělo zvířat s výskytem dvou alel o cca. 10 % vyšší stupeň mramorování masa než  u zvířat bez alel pro mramorování, resp o 5 % vyšší u zvířat s heterozygotním založení.

Četnost výskytu jednotlivých genotypů u potomstva v závislosti na genotypu použitých otců se zvyšuje tří až šesti násobně při použití „dvouhvězdičkových“ býků. S informací o mramorování je do budoucna možné cíleně zvyšovat kvalitu masa u zvířat strakatého skotu, což by mělo vést k tomu, že maso kombinovaných plemen bude splňovat nejpřísnější požadavky na maso jako surovinu mezinárodní kuchyně.

Obr.2: Mramorování střední

Obr.3: Mramorování jemné 

Mramorování je důležité pro koncového spotřebitele, zákazníka a musí zajímat i chovatele a šlechtitele protože:

 

Do budoucna by se mělo stát samozřejmostí, že býci využívaní v inseminaci budou mít známu informaci o mramorování. První býci s touto informací jsou již dnes nabízeni některými organizacemi v zahraničí.

 


Autor: Josef Kučera
Datum:03.01.2003