O.S.E.L. - Budeme se léčit nikotinem?
 Budeme se léčit nikotinem?
Vědci testovali jak je to s naší pozorností po aplikaci nikotinu, na kterou část mozku nikotin působí, a proč po jeho podání dochází u lidí ke zlepšení paměti.


 Pomocí metody nazývané zobrazovací funkční magnetická rezonance, odhalili výzkumníci z  Národního ústavu pro drogově závislé (NIH, USA), že nikotin zlepšuje u kuřáků pozornost  tím, že podporuje činnost zadní části mozkové kůry a také příslušných sousedních oblastí nacházející se pod mozkovou kůrou. Technika odhalila, že se jedná o místa mající na starosti vizuální vnímání, centrum pro vzrušivost, podráždění a aktivaci pohybu.

Ilustrační obrázek: A. Kircher, Magnes sive de arte magnetica

Jedná se o první studii, která poskytla důkaz, že nikotinem navozená aktivace činnosti temenní části mozku je spojena se zlepšením pozornosti.

Aby mohl být prokázán  efekt nikotinu, bylo pokusným osobám zadáváno řešit v rychlém sledu úlohy vyžadující dlouhodobé soustředění. Pokusným „kuřákům“ byl nikotin aplikován prostřednictvím nikotinových náplastí. Kontroly byly organizovány tak, že náplast s nikotinem byla občas zaměněna náplastí s placebem. Podání nikotinu v množství 21 miligramů, navodilo u pokusných osob vyšší koncentraci pozornosti na řešení daných úkolů. Počítačová tomografie odhalila, že se tak děje prostřednictvím posunutí hranice využívané oblasti mozku a to i do míst podkorové vrstvy. Nikotin dokáže „nabudit“ a tím do řešení úkolů zapojit i méně využívané části mozku.

Zjištěné výsledky dávají tušit, že se zřejmě brzo dočkáme použití nikotinu k léčebným účelům.

 


Autor: Josef Pazdera
Datum:16.01.2003