O.S.E.L. - Slunění zamlada vede k mutaci, která souvisí s melanomem
 Slunění zamlada vede k mutaci, která souvisí s melanomem
Melanom patří k nejzhoubnějším nádorům vůbec. Má různé typy, podle druhu mutace, která se u něj vyvine. Na určitý typ melanomu si zřejmě zaděláváme již v útlém věku.


 

 

Nejlepší způsob, jak si přivodit pozdější vážné komplikace.

Američtí vědci z instituce s předlouhýn názvem (University of North Carolina  at Chapel Hill Schools of Medicine and Public Health), získali nové poznatky o melanomu. Přišli na to, že když se hodně sluníme navodíme si rakovinu. Na tom by nebylo nic nového, kdyby tento poznatek neměl pokračování. Když se sluníme v mladém věku, vyskytuje se u nás jiný typ rakoviny, než když se oddáváme sluneční lázni později. Jde tudíž o zcela odlišné mutace našich genů, jiný typ rakoviny.

 

 

Zvětšit obrázek
Znaménko, přestalo být ohraničené a rozrůstá se do okolí – charakteristická známka melanomu.

Melanom na první pohled vypadá vždy jako melanom. Jenže, pokud to se sluněním přeháníme zamlada (do dvaceti let věku), zvyšuje se u nás riziko vzniku melanomu s mutací genu BRAF. U vyznavačů slunění zralého věku (mezi padesáti a šedesáti lety) jde o zcela jiný typ rakoviny pro níž je charakteristická mutace genu NRAS. To je podstatný poznatek, který mění náš pohled na melanom. Znamená to totiž, že různé faktory jsou spojeny s různými podtypy tohoto zhoubného bujení.

 

 


Jinými slovy řečeno jde o to, že subtypy melanomu mají zřejmě různé příčiny. Znalost příčiny je vždy dobrým počinem k řešení problému a vyvarování se případných rizik. Doufejme, že to přinese i brzké možnosti  léčby této záludné nemoci. I když nejde o poznatek s okamžitým využitím v léčbě, neznamená to, že nemůže přispět k záchraně lidských životů už teď. Ukazuje totiž na to, že si můžeme uhnat zlou nemoc už v našem útlém věku a na to by měly brát zřetel především matky u svých ratolestí.

 

 

 

Slunění v útlém věku je spojeno se vznikem mutace v genu BRAF.

Mít zvláště osmahlého potomka, nemusí být to pravé ořechové. Výsledkům zmíněné studie se totiž dá věřit. Šlo o rozsáhlé sledování na souboru přesahujícím 1000 osob. Navíc se jednalo o osoby z různého prostředí (USA a Australie). U 214 sledovaných osob zhoubný melanom propukl. S podrobnými výsledky seznamuje odborníky květnové číslo časopisu Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention.

 

Během studie lékaři brali v úvahu všemožné rizikové faktory, kterým byly osoby vystaveny. Sledování šlo do takové hloubky, že se například dávky UV záření korigovaly podle údajů ze satelitu a místa výskytu sledovaných osob. Typ mutace byl zjišťován vyšetřením pacientovy DNA. Zhruba polovina všech melanomů přitom byla s BRAF mutací. Získané výsledky naznačují, že bychom si na velkou část případů rakoviny kůže mohli „zadělávat“ již v dětství. Pokud by se to potvrdilo, změní to do značné míry představy o tom, co je pro naše ratolesti to nejlepší.

 

Pramen: University of North Carolina School of Medicine.

 


 

 

 

Komentář Osla

Dost možná, že zase přijdeme na chuť  zvyklostem francouzského dvora 18. století. Době, kdy módě vévodila světlá pleť, frčely široké klobouky a vrstva pudru na tvářích nezřídka dosahovala  mocnosti jednoho milimetru.

 

Rokokoví kavalíři a jejich partnerky o tom zřejmě neměli ani tušení, ale ale jako ochrana před škodlivým UV zářením, neměly jejich módní výstřelky chybu.

 

 

 

 

 

 


 


Autor: Josef Pazdera
Datum:12.06.2007 12:26