O.S.E.L. - Také vynakládáte horentní sumy za vitamínové doplňky?
 Také vynakládáte horentní sumy za vitamínové doplňky?
Pak vás možná bude zajímat, že polykání antioxidantů nevykázalo u kardiovaskulárních onemocnění předpokládaný prospěch a že na úmrtnost u rizikové skupiny pacientek také nemělo žádný vliv.


 


O volných radikálech si můžeme přečíst, že to jsou sloučeniny kyslíku vznikající jako vedlejší produkty buněčného metabolismu. Pokud nejsou dostatečně inaktivovány poškozují buněčný aparát. Volné radikály se podílejí na rozvoji arteriosklerózy (poškození buněčné stěny ukládáním tuků) a tím zvyšují riziko tvorby krevních sraženin, urychlují proces stárnutí tělních tkání. Pravděpodobně mají vztah í ke vzniku kornatění cév. S takovým arzenálem neblahých účinků se doplňky antioxidantů používají jako prevence před infarktem a kardiovaskulárními problémy.


 

Zvětšit obrázek
Nancy R. Cook

Mezi účinné antioxidanty se řadí vitamíny C, E a beta karoten. Ty také řada z nás z preventivních důvodů užívá.

Výsledky, které nyní zveřejnil Archives of Internal Medicine ve svém srpnovém vydání jsou ale poněkud v rozporu s tím, co se obecně o prospěšnosti vitamínových doplňků soudí a co bylo uvedeno výše. Pokus na velké skupině žen prokázal, že ke snížení rizika kardiovaskulárních příhod po podávání antioxidantů nedošlo a k poklesu úmrtnosti v rizikové skupině také ne. 
Tvrdí to Nancy R. Cook,  z Brigham & Women"s Hospital, se svými kolegy z Harvard Medical School, Boston, kteří zjišťovali efekt těchto látek na ženách ve věku čtyřicet let a více. Jejich studie je obšírná, neboť jejich rukama prošlo 8 171 žen. Ženy, které již měly v minulosti kardiovaskulární příhodu a nebo měly více než tři rizikové faktory, byly náhodně vybrány k užívání 500 miligramů  kyseliny askorbové (vitamin C), nebo placeba.

Paní profesorka ze školícího pracoviště Harvardské lékařské fakulty vědecky dokázala, že co se vitamínových doplňků týká, je z rodinného rozpočtu na ženy vynakládat prostředky zbytečné.

Vitamín C jim podávali každý den. Každý druhý den ženy dostávaly 600 jednotek vitamínu E (nebo placeba) a 50 miligramů beta karotenu (nebo placeba).

Léčebná kůra v průměru trvala téměř deset let (9,4). Za tu dobu jich z oněch osmi tisíc sledovaných žen mělo 1 450 jednu, nebo více kardiovaskulárních příhod. Do tohoto počtu jsou započítány rovněž infarkty, kterých bylo 274. Mozková mrtvice se přihodila 298 ženám. U některých sledovaných žen musela v té době být provedena náprava průchodnosti jejich cév, takzvaná koronární revaskularizace. Celkem jim provedli 889 bypassů nebo angioplastik. Na kardiovaskulární příhodu ve sledovaném období zemřelo 395 žen. (celkový počet úmrtí byl 995).

Závěr studie vyzněl v toto konstatování: V celkových počtech se prospěšnost podávání vitamínů C,E a betakarotenu neprojevila a to ani v primárních počtech sledovaných onemocnění, ani v počtu úmrtí na ně.
Podávání vitamínů nemělo na úmrtí žen žádný vliv a to ani pokud byly podávány jednotlivě, nebo v kombinaci. Jediné co lékaři zjistili bylo to, že některé ženy měly po beta karotenu zkažený žaludek.

 

Pramen: Arch Intern Med. 2007;167(15):1610-1618


 


Autor: Josef Pazdera
Datum:20.08.2007 11:32