O.S.E.L. - Osvěžovače vzduchu navozují astma
 Osvěžovače vzduchu navozují astma
Také jdete s dobou a aby váš domov byl svěží, používáte spreje k neutralizaci nepříjemných zápachů a nebo, jakpraví reklama, „nejrychlejším a nejefektivnějším způsobem odstraňujete prach“?


 


Epidemiologická studie vyhodnotila efekt osvěžovačů vzduchu a sprejových čistících prostředků. Ze sledování vyšlo najevo, že požívání těchto přípravků častěji než jednou týdně, zvyšuje u dospělých riziko vzniku astma.

 

Zvětšit obrázek
Nakolik výrobci sprejů Ambi Pur a Pronto využijí nové výsledkyJan-Paul Zocka ve své reklamě, je otázkou.


Neblahý vliv sprejů na naše zdraví  byl publikován v článku, který vyšel v odborném zdravotnickém časopisu American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, který vydává American Thoracic Society.  Vyplývá z něj, že relativní riziko vzniku astma u dospělých, ve vztahu k vystavování efektu čistících sprejů, může činit 15%. Jinak řečeno, jeden případ astma ze sedmi jde na vrub používání těchto přípravků.

 

Zvětšit obrázek
Vyplývá z nich, že po takovém osvěžení vzduchu je nejlepší rozdat hostům osobní ochranné prostředky.

Tvrdí to Jan-Paul Zock z The Center for Research in Environmental Epidemiology at the Municipal Institute of Medical Research. Výzkumník Zock je Španěl a jeho pracoviště je v Barceloně. Nicméně, presentované výsledky neplatí jen pro Španěly.  Výsledky byly získány zjišťováním údajů u 3 500 subjektů. Šlo o osoby, jež byly vyšetřovány na astmatické symptomy. Lékaři je přitom nechali vyplňovat dotazník, v němž byly i otázky týkající se používání sprejů. Sledování bylo provedeno na území deseti evropských zemí. Výsledky lze považovat za celoevropské a vyplývá z nich, že riziko vzniku astma se s frekvencí používání zmíněných sprejových přípravků v domácnosti zvyšuje. Nejhůře jsou na tom ti, kdož používají sprejové čistící prostředky. Statisticky vědcům vyšlo, že u těch, jež jsou vystavovány těmto přípravkům pravidelně, se riziko zvyšuje až o padesát procent.

 

Pokud tedy pořádáte party a aby se hosté cítili dobře, tak osvěžujete, pak vězte, že ti sečtělí teď budou odcházet dříve, než byste si přáli.

 


Autor: Josef Pazdera
Datum:14.10.2007 18:11