O.S.E.L. - 88 genů
 88 genů
„Podpis“ genů může změřit dosud neprojevené vlastnosti buněk.


V Mexickém městě Cancun se v květnu uskutečnila akce: Organizace lidský genom (Human Genom Organisation Meeting). Zmíněného setkání se zúčastnilo mnoho předních odborníků na genetiku a  byla zde presentována řada nových poznatků. Jeden z praktických příspěvků se týkal stupnice ke klasifikaci kmenových buněk.

Nápad použít genů ke klasifikaci buněk byl vlastně logický a vychází z dlouho známé skutečnosti, že totiž buňky, jak rostou a stárnou, mění se v různé typy buněk. Buňky zárodku (embrya) se postupně mění  v diferencované dospělé buňky krve, kůže,nervů a další specializované typy buněk. K těmto přeměnám dochází zapínáním a vypínáním příslušných genů. Tým pracovníků z Národního ústavu zdraví v Bethesdě (USA), pod vedením Dr. Minoru Ko, vybral ze 3000 genů, které jsou aktivní u embryonálních buněk 88 genů. Aktivita těchto 88 genů dostatečně přesně charakterizuje stádium embryonálních a kmenových buněk a tím také jejich schopnost měnit se v další následná a vyvinutější stádia buněk.Zjednodušeně řečeno – podle toho, které geny jsou zapnuty a které vypnuty dojde k vytvoření jakéhosi vzoru z podpisů. "Podepisují" se jen aktivní geny.
Čerstvě oplodněné vajíčko (nejranější stádium nového jedince) vykazuje vždy stejný specifický „seznam podepsaných genů“. Seznam podpisů pro buňku, která je starší ale stále ještě umožňuje přeměnu v krevní buňku je odlišný, ale také specifický. Stejně je tomu pro buňky dávající vznik nervovým a dalším buňkám.
Navržená stupnice 88 nejdůležitějších genů dokáže odhalit stadium buňky bez ohledu na to, zda buňky se vyvíjí v těle, nebo jsou-li kultivovány v laboratoři.
Autor objevu dodává: „ Těch navržených 88 charakteristických genů, to nemusí být celkový počet genů, které přeměnu kmenových buněk skutečně navozují. Jsou to ale geny u nichž v procesu přeměny buňky dochází ke změnám, jež dokážeme detekovat.
Nový objev umožní například vytipovat, pro potřeby oprav poškozených tkání,  ty nejvhodnější stadia buněk. Přiblížila se tím doba, kdy typizované kmenové buňky budou opravovat infarktem poškozené srdce. Jiné buňky, které mají větší šanci se přeměnit v plnohodnotné nervové buňky, budou léčit mozky parkinsoniků,…Komentář:  Na typizaci kmenových buněk a zjišťování které geny se v jakém stádiu vývoje zapínají a vypínají, pracuje řada pracovišť. Vzhledem k tomu, že se předpokládá patentování „podpisů“ specifických genů charakterizujících zásadní přeměny buňky, vědci sami připoštějí, že ne všechna pracoviště budou své výsledky v této oblasti poskytovat k obecnému využití.Pramen: Z referátu Dr. Minoru Ko z National Institutes of Health, Bethesda, který zazněl na Human Genom Organization Meeting, Cancun, Mexico, květen 2003.


Autor: Josef Pazdera
Datum:15.05.2003