O.S.E.L. - Zkrat na urychlovači LHC
 Zkrat na urychlovači LHC
Už dříve jsem psal, že spouštění urychlovače LHC nemusí být jednoduché a bez problémů. U tak komplikovaného a nového zařízení se to dá čekat a bohužel se větší problémy objevily teď.ˇ


 

 

Zvětšit obrázek
Urychlovací prvek urychlovače LHC. Tady se chyba neobjevila. Porucha nastala na propojení magnetů (zdroj CERN).

Po poškození transformátoru, o kterém jsem psal minulý týden, lhttps://www.osel.cz/index.php?clanek=3932 se objevila další závada. Jak čtenáři Osla ví, zatím neprobíhalo na urychlovači LHC urychlování - a testování jednotlivých částí urychlovače pro tuto činnost zatím probíhá bez svazku. Během testů posledního sektoru pro práci právě pro urychlování na energii 5000 GeV došlo 19. září ve 12:05 ke zkratu, který tuto část urychlovače poškodil. Díky tomu nastal i poměrně značný únik chladícího helia do tunelu. Nějakou dobu potrvá, než se podaří škody opravit.

 

Zvětšit obrázek
První obrázky reakcí způsobených částicemi svazku (náraz do kolimátoru) v detektoru CMS (zdroj CERN).

Předběžně se zdá, že problém nastal v elektrickém propojení dvou magnetů. Tam  došlo ke zkratu, roztavení a mechanickému poškození této části urychlovače. Probíhá vyšetřování, ale už teď je jasné, že poškozený sektor se bude muset ohřát na normální teplotu. Jak už jsme na Oslovi psali,  trvá toto ohřátí a opětné ochlazení po opravě řádově měsíce. To znamená, že se dá čekat nejméně dva měsíce přerušení ve spouštění urychlovače. Na běžných urychlovačích není taková závada neobvyklá a oprava trvá řádově dny. Z tohoto hlediska by tedy k velkému zdržení dojít nemuselo. Z časového hlediska bude tedy kritické ochlazování a zahřívání supravodivých magnetů. Zpráva je založena na informacích z laboratoře CERN, hlavně z oficiálního komuniké

 

Doufejme, že se oprava závady podaří co nejdříve. Problémem je, že za dva měsíce, které určitě budou potřeba, je prosinec a začíná energeticky nejnáročnější období roku. V té době se většinou urychlovače v laboratoři CERN neprovozují. Je tedy dost pravděpodobné, že reálná práce urychlovače se nejspíše přesouvá až na příští rok. Musím zdůraznit, že tato poslední úvaha je čistě má soukromá a není založena ani na oficiálních a ani na neoficiálních stanoviscích z laboratoře CERN.ˇ
      
     


Autor: Vladimír Wagner
Datum:22.09.2008 08:58