O.S.E.L. - Riziko vzniku rakoviny vaječníků závisí na zemi narození
 Riziko vzniku rakoviny vaječníků závisí na zemi narození
To je výsledkem studie z Karolinska Institutet, podle které je riziko vývoje rakoviny endometria a vaječníků u švédských žen závislé na zemi, ve které se narodily.


Výskyt rakoviny endometria a vaječníků je relativně vysoký v rozvinutých zemích a relativně nízký v rozvojových zemích, přičemž ve Švédsku je výskyt těchto druhů rakoviny jedním z nejvyšších na světě. Vědci z Karolinska Institutet nyní ukázali, že tyto rozdíly mohou být zjištěny nejenom při porovnání jednotlivých zemí, ale mohou být také pozorovány při porovnání původních národností obyvatelek Švédska, respektive země, kde se ženy, žijící trvale ve Švédsku, narodily.

 

V rámci této studie byla využita národní databáze migrace a zdraví na Karolinska Institutet, která obsahuje záznamy o více než pěti milionech žen, z nichž se více než 700 tisíc narodilo v zahraničí. Tým výzkumníků analyzoval výskyt rakoviny děložního čípku, endometria a vaječníků mezi roky 1969 a 2004.
 

 

Tahereh Moradi

Výsledky studie ukázaly, že u žen, které se narodily ve Švédsku, bylo riziko vývoje rakoviny endometria a vaječníků vyšší než u žen narozených v zahraničí, a to bez ohledu na zemi, ve které se tyto ženy narodily. Vůbec nejnižší riziko vzniku rakoviny endometria a vaječníků bylo pozorováno u žen z Iránu a Turecka.

 

„Zatím nevíme, proč je riziko vzniku rakoviny endometria a vaječníků u žen z různých zemí, takto odlišné, ale mohlo by to být například v důsledku různých činitelů životního stylu, mezi které by bylo možné zařadit kuřáctví a užívání léků, ale také třeba vedení porodu,“ říká doktorka Tahereh Moradi, která vedla studii. Tyto rozdíly související se zemí původu by také mohly být spojeny s výskytem lidského papilloma viru, který je nejznámějším činitelem ovlivňujícím vývoj rakoviny děložního krčku.

 

Již v předchozím výzkumu týkajícího se výskytu rakoviny děložního krčku se prokázalo, že šance na vývoj této nemoci obecně stoupá s věkem na počátku trvalého pobytu ve Švédsku. Doktorka Moradiová k tomu dodává: „Nedostatečný přístup ke kontrolním stěrům pro testování možného vývoje rakoviny děložního čípku u určitých skupin žen by ve Švédsku mohlo být významným činitelem, který stojí za zjištěnými rozdíly v riziku vývoje rakoviny děložního čípku. Naše výsledky podporují myšlenku, že preventivní kontroly zaměřené na detekci tohoto typu rakoviny by měly být hlavně zaměřeny na ženy ve vyšším věku, které se do Švédska přistěhovaly ze zemí, ve kterých je riziko těchto typů rakoviny také vysoké.“

Zdroj: Karolinska Institutet


Autor: Anna Marcinková
Datum:12.10.2008 17:10