O.S.E.L. - Geny vypráví příběh o Afričanech
 Geny vypráví příběh o Afričanech
Rozsáhlý genetický výzkum zpřesňuje a doplňuje naše znalosti o velké genetické rozmanitosti populace černého kontinentu.ˇ


 

Zvětšit obrázek
Sarah Tishkoffová při odběru vzorků v Tanzanii. Její kolegové shromažďovali informace o etnické příslušnosti, jazyku a nejbližších předcích testovaných jednotlivců. Kredit: Sarah Tishkoff

Moderní člověk se vyvinul v Africe před přibližně 200 000 lety. Dnes má tento kontinent více než 2 000 etnických skupin mluvících různými jazyky. Již dávno je známo a z hlediska evoluce je to i logické, že Afričané se z genetického hlediska navzájem liší nejvíce. Jejich genom je natolik rozmanitý, že například mezi Evropanem a Číňanem bude s velkou pravděpodobností menší genetický rozdíl, než mezi dvěma Afričany z různých oblastí kontinentu.

Nová rozsáhlá studie mezinárodního vědeckého týmu, vedeného genetičkou Sarah Tishkoffovou z Pensylvánské univerzity, která se objevila na stránkách Science Express, zpřesňuje poznatky o tom, jak velká tato rozmanitost je. Přispívá k odpovědím na otázky evoluční historie a migrace různých etnických skupin, ale může být i vodítkem pro další výzkum. Podle studie se teď dají určit geneticky nejvzdálenější africké populace lidí a v nich hledat například varianty genů, které podmiňují různá onemocnění. 

 

Zvětšit obrázek
Obrázek z web-stránky laboratoře Sarah Tishkoffové je zajímavým přehledem rozmanitosti vývojově nejstarší a geneticky nejvariabilnější lidské rasy.

Výzkum trval téměř deset let. Jeho základem byla analýza vzorků DNA od 2432 Afričanů ze 113 různých etnických skupin z Nigérie, Kamerunu, Tanzanie, Keni, Súdánu, i vzorků ze 60 neafrických populací například z Jemenu a asi sto vzorků od příslušníků čtyř afroamerických populací. Vědci se zaměřili na 1327 míst v genomu a zjišťovali, jaké rozdíly a s jakou frekvencí se v nich vyskytují. Tyto výsledky doplnili o další údaje z předcházejících genetických studií z 8 afrických a 59 neafrických skupin. Pak vše podrobili statistickým analýzám a díky nim odhalili genetickou historii a vzájemnou příbuznost zkoumaných populací. Teď víme, že variabilita současného domorodého afrického obyvatelstva je výsledkem migrace a vzájemných kontaktů 14 původních populačních skupin.

Výsledky studie jednoznačně potvrdily, že Afrika je kontinent, kde najdeme z celosvětového hlediska největší genetickou rozmanitost. Původ všech nynějších afrických etnik se odvíjí od 14 skupin předků, jež až na některé výjimky poměrně dobře korelují se současným jazykem a etnickou kulturou. Jak zobrazuje rodostrom a mapa v závěru článku, kořeny každé současné africké populace vedou k více než jedné z těchto původních skupin. Právě vzájemné podobnosti a rozdíly v genech jednotlivých populací v různých částech kontinentu pomáhají alespoň přibližné zrekonstruovat migrační cesty těchto skupin předků a jejich styky. Výslednou představu podporují i archeologické nálezy a výzkumy dvou tisíc afrických jazyků. 

Zvětšit obrázek
Obchod s otroky představuje největší násilně vynucenou migraci v historii lidstva. V průběhu dvou staletí milióny Afričanů skončily v poutech jako štvaná zvěř. Pro blaho a rozkvět Ameriky. Pak jsme si podmanili Afriku ve formě kolonií a exportovali jsme jí svůj způsob života. Současní Afroameričané uchovávají v genomu záznam svého západoafrického původu, geny svých předků - otroků. Kredit: Projekt Genographic

Díky této rozsáhlé a doposud nejkompletnější studii dnes na graficky zpracovaných výsledcích doslova vidíme společný původ, který před asi 35 tisíci lety sdíleli v současnosti již geograficky oddělené populace lovců a sběračů, včetně Pygmejů, Sanů a dalších etnických skupin ve východní Africe, mluvících jazyky s mlaskavkami -vymírajícími jazyky, jež byli v minulosti mnohem rozšířenější. Velká variabilita DNA v mitochondriích a na Y chromosomu u jihoafrických Sanů (Křováků, Bushmenů) svědčí o jejich tisíciletém tradičním způsobu života - časté migraci na velké vzdálenosti.
Tým Sarah Tishkoffové vzal vzorky DNA i od asi stovky Afroameričanů, potomků otroků přivážených zejména ze západní Afriky převážně na jihoamerické bavlníkové plantáže. Jejich genom si dosud zachoval 69 až 74procentní příbuznost k původním africkým etnikům takzvané Nigersko-Kordofanské jazykové rodiny (Kurdufan, nebo i Kordofan je bývalá provincie v centrálním Sudánu).

 „Rozsah údajů je opravdu mimořádný," hodnotí studii Molly Przeworski, genetička z Chicagské univerzity v Illinois. Doposud jsme nevěděli z africké populační genetiky to, co bychom vědět měli. A tohle je velký krok správným směrem."
A na závěr slova šéfky výzkumu Sarah Tishkoffové: „Tahle dlouhodobá spolupráce, zahrnující mezinárodní tým vědců a roky výzkumných expedic do odlehlých koutů Afriky za odběry vzorků DNA, vedla k novému pohledu na míru a strukturu genetické různorodosti v Africe, oblast, která je málo zastoupena mezi výzkumy lidské populační genetiky.“ 

   
Rodostrom 14 původních domorodých skupin předků. Zkratka AAC je z anglického African and non-African Associated Ancestral Clusters AAC – africké a neafrické rodově spřízněné skupiny předků.  A jejich poměrné zastoupení v genomu současných afrických populací v různých oblastech kontinentu.

 

Doporučené stránky:

   
Stránka dokumentárního filmu N!ai, The Story of a !Kung Woman (N!ai, příběh ženy z kmene !Kung). Na stránce je pod úvodním obrázkem odkaz na téměř desetiminutovou ukázku z příběhu ženy, která popisuje tradiční nomádský způsob života !Kungů i jejich současný život v rezervaci. National Geographic - stránky projektu Genographic o historii lidstva, zrekonstruované na základě genetických výzkumů. Na zajímavé stránce se orientuje dobře, jenom je nevyhnutná znalost angličtiny.ˇZdroje: Nature News, Science 1, 2


Autor: Dagmar Gregorová
Datum:02.05.2009 11:22