O.S.E.L. - Zmodernizovaný Hubblov teleskop vyvoláva nadšenie a vzbudzuje nádeje
 Zmodernizovaný Hubblov teleskop vyvoláva nadšenie a vzbudzuje nádeje
V máji podstúpil Hubblov teleskop omladzujúcu kúru. NASA zverejnila prvé snímky po oprave, ktorá je definitívne tou poslednou. Astronómovia však hovoria o novom začiatku najznámejšieho a z vedeckého hľadiska najproduktívnejšieho ďalekohľadu.


Znie to neuveriteľne, ale v apríli budúceho roku Hubblov vesmírny ďalekohľad oslávi 20 výročie svojho vesmírneho pobytu na obežnej dráhe okolo našej planéty. V čase prípravy článku prelieta nad Afrikou vo výške 558,5 km. Ak vás zaujíma, nad ktorou časťou Zeme a v akej vzdialenosti je teraz, keď čítate tieto riadky, stačí si „odskočiť“ na túto stránku.


V máji sa uskutočnil dlho odkladaný a zároveň aj posledný let servisnej čaty k tomuto technickému unikátu, ktorý nepochybne patrí medzi tie najpresvedčivejšie dôkazy ľudských schopností a túžby po poznaní. Astronómiu obohatil o viac poznatkov, než ktorýkoľvek iný ďalekohľad. Oprava a inovácia mu predĺžila pracovnú zmluvu o ďalšie minimálne 4 roky. Je z neho opäť technicky mladý, moderný teleskop s trojicou kamier a trojicou spektroskopov. Dva prístroje sú nové (širokouhlá kamera Wide Field Camera 3 a spektrograf, ktorý v časopriestorovom priereze mapuje štruktúru vesmíru a výskyt látok, ktoré sú pre život nevyhnutné), zvyšné štyri prístroje sú buď po generálnej oprave, alebo po trojmesačnej kalibrácii a testovaní. A tak je „Hubble“ podstatne lepší, ako keď bol nový. Dokazuje to aj sériou záberov novej kamery, zosnímaných v niekoľkých vlnových dĺžkach širokého pásma spektra elektromagnetického žiarenia – od ultrafialového až po blízke infračervené svetlo. Výsledné farebné obrazy vzdialených galaxií, hustých hviezdokôp, záhadných „stĺpov stvorenia (pillars of creation)“ v Orlej hmlovine, alebo snímky Motýlej hmloviny sú jednoducho fascinujúce. Nové, moderné prístroje s vyššou svetelnou citlivosťou umožňujú efektívnejšie využiť ďalekohľad, lebo výrazne skrátili pozorovací čas potrebný na „záber“.


Obnova HST umožňuje naplánovať mu aj ambicióznejšie úlohy. Napríklad pozrieť sa v spektrálnej oblasti blízkeho infračerveného svetla ešte hlbšie do minulosti vesmíru, než to dokázal v sérii úžasných snímok, tzv. Hubbleovych hlbokých a ultra-hlbokých polí. S novými prístrojmi by astronómovia chceli dovidieť až do rannej mladosti vesmíru, keď mal „len“ pol miliardy rokov. Podrobnejšie pohľady na vesmírny vývoj by mali poskytnúť ďalšie cenné informácie o charaktere a vplyve mysterióznej tmavej energie, ktorá urýchľuje kozmické rozpínanie.
Medzi „štandardné“ ciele patria napríklad telesá Kuiperovho pásu lemujúceho okraj našej Slnečnej sústavy, alebo výskum vzniku extrasolárnych planét, štruktúry a zloženia ich atmosfér.


„Predstavuje to nový začiatok pre „Hubbla“. Teleskop prešiel radikálnou úpravou a v súčasnosti je výkonnejší, než kedykoľvek predtým. Má dobré technické vybavenie, ktoré mu vydrží ďalšie desaťročie,“ sú nadšené slová Eda Weilera z Riaditeľstva pre vedecké misie NASA.Galéria s novými nádhernými zábermi v rôznom rozlíšení je dostupná na tejto stránke. Jednotlivé snímky sú doplnené o podrobné vysvetlivky v angličtine. Odporúčame a pre motiváciu vyberáme tri zábery v najnižšom rozlíšení:

 

     
Motýlia hmlovina NGC 6302 Obrovská koncentrácia hviezd v rôznom štádiu vývoja v guľovej hviezdokope Omega Centauri Dvojhviezda Eta Carinae občas prudko vyvrhuje do svojho okolia obrovské množstvá plynu, ktoré sa formujú do nafukujúcim sa balónom podobných mrakov. HST pomocou spektrografov skúma zloženie tohto plynu


 

Zdroje:  stránky Science NASA , Galéria nových snímok HST


Autor: Dagmar Gregorová
Datum:10.09.2009 09:00