O.S.E.L. - Budete-li k sobě upřímní, zúročí se to v romantičtějším vztahu
 Budete-li k sobě upřímní, zúročí se to v romantičtějším vztahu
Americká psycholožka Amy Brunellová ve své nové studii zjišťuje, jestli se do našich partnerských vztahů plete naše schopnost vidět se objektivně.
Američanka Amy Brunellová, první autorka studie je sice mladá, ale v psychologii již něco znamená. Nejznámější z jejích počinů je zřejmě dokazování, že vůdci se stávají narcisté. Nahlas řekla to, co všichni tak nějak tušíme - že mají rádi moc, jsou sobečtí, extrovertní, ale často také okouzlující. Brunellová si nebere servítky a tak v jejích závěrech se lze dočíst například i to, že to, co žene narcisty vpřed je touha po moci a že to platí  i pro volby hlavy státu. Mezi její „slavné“ výroky patří: „Byla bych velmi překvapena, pokud by kterýkoliv z presidentských kandidátů nebyl nadprůměrným narcistou.“ Narcističtí vůdci podle ní mají sklon k lehkomyslným a riskantním rozhodnutím a to z nich v žádném případě lepší vůdce nedělá. Ve skutečnosti mohou být skutečně neefektivními vedoucími a potenciální zhoubou pro firmu.

 

Ve své nové práci se tato psycholožka z Ohio State University snažila sondovat, jak jsou na tom ti, kdož se vidí tak, jací sami doopravdy jsou, ve svém soukromém životě. Zjišťovala, zda postoj k sobě samému nám nějak zasahuje oblasti intimních vztahů a případně zda ovlivňuje trvalosti partnerských vztahů. Jednoduše zda jsou ti, jež sami sebe hodnotí správně, spokojenější a nebo zda tím jejich soužití s partnerem nějak trpí.
Brunellová tvrdí, že pokud jsme k sobě upřímní, tak se nám v různých situacích  reaguje snadněji a takovým způsobem, který buduje u partnera důvěru. A to se pak odrazí v plnohodnotnějším vzájemném vztahu. Zhruba takový je závěr studie v níž Brunellové otevřelo svá srdce 62 heterosexuální párů. Šlo o studenty a studentky ubytované na kolejích, kteří k ní pojali důvěru a podvolili se zpovídat ze svých intimností a vyplňovat sáhodlouhé dotazníky ve třech po sobě jdoucích separátních sezeních. Vědecká zpověď se uskutečnila v rozmezí zhruba dvou týdnů. První fáze kontaktu měla navodit vztah upřímnosti ve vztahu k psycholožce a také odhalit, jak jsou ve vztahu k sobě partneři upřímní (odborně se tomu říká dispoziční autentičnost a zkoumá se pomocí otázek směrovaných k problému, jak a zda si osoba za všech okolností sama uvědomuje, kým a čím skutečně je. V druhé fázi účastníci na sebe prozrazovali, jak jejich partnerský vztah funguje, zda jsou ochotni mluvit o svých emocích s partnerem, zda si zachovávají svá tajemství. Na třetím sezení na sebe účastníci „vykecali“ míru pohody a uspokojení ze vzájemného partnerského soužití.

 

Zvětšit obrázek
Amy B. Brunellová: „Chcete víc romantiky, buďte upřímní!“   (Kredit: OSU)

Ze statistického spracování odpovědí vyšlo, že čím byli k sobě mladí lidé upřímnější, tím jejich vztah doznával větších intimit a byl trvalejší. Rovněž s pocity vlastního uspokojení na tom byli ti upřímnější jedinci mnohem lépe a to ať již šlo o muže, či ženy.
Studie ale poukázala na jeden rozdíl ve vztahu k pohlaví. Partnerky upřímnějších mužů měly pocit, že jejich vzájemný vztah je zdravější. Opačně to ale moc nefungovalo. Podle všeho to souvisí s rolemi jednotlivých pohlaví ve společnosti, kde ženy mají „na starosti“ důvěrnosti.
Upřímní a svěřující se muži se srdcem na dlani, mají plnější vztah proto, že „usnadňují ženě práci“ - snadněji se jí reguluje intimita vztahu. Role mužů „ve smečce“ je ale poněkud jiná a tak jestli je jejich partnerka ve svých pocitech upřímná, je nijak zvlášť neovlivňuje.
Nová americká studie prakticky jen potvrdila fakta známá z jiných koutů světa. Ostatně intimnostmi mezilidských vztahů se zabýval již Shakespeare a napsal, že nejtěžší je poznat sám sebe. A s tím, že pokud muž a žena jsou sami k sobě upřímní, jejich vztah je vzájemně mnohem více uspokojuje, operuje ve svých hrách často.
 
Brunellová svou poslední práci komentuje slovy: „Být k sobě upřímný ale neznamená, že si budeme tolerovat všechny své chyby a neřesti. Naopak, pokud budeme dbát na svém zdokonalování, romantičnost našeho vztahu na tom jen vydělá. Chce to ale také být si vědom svých možností a také oblastí, kde se změnit můžeme.“
I když závěr studie se může tak trochu zdát nelogický, být k sobě upřímný s sebou nese zdravější a šťastnější pocit obou partnerů – muže i ženy.

 

Pramen: Ohio State University. Další podrobnosti viz: Amy B. Brunell, Michael H. Kernis, Brian M. Goldman, Whitney Heppner, Patricia Davis, Edward V. Cascio, Gregory D. Webster. Dispositional authenticity and romantic relationship functioning. Personality and Individual Differences, 2010; DOI: 10.1016/j.paid.2010.02.018


Autor: Josef Pazdera
Datum:06.04.2010 10:23