O.S.E.L. - Výzkumníci bádali nad atraktivitou ženských těl
 Výzkumníci bádali nad atraktivitou ženských těl
V Austrálii a Hongkongu testovali, jak tělesné míry korespondují s hodnocením ženské přitažlivosti. Výsledky zveřejněné v časopisu Evoluční biologie dokládají, že i přes kulturní rozdíly jsou za nejatraktivnější považovány ženy mladé, vysoké a s dlouhými pažemi.


"Fyzická přitažlivost ženy je rozhodujícím faktorem pro evoluční, sociální a ekonomický úspěch," prohlašuje vedoucí týmu Robert Brooks z University Nového Jižního Walesu a dodává: "rozměry jejího těla každému pozorovateli ohlašují, jestli jde o potenciální kamarádku, nebo objekt vhodný pro dlouhodobý vztah. Ženám zase signalizují, že by mohlo jít o případnou hrozbu ze strany sexuální konkurentky."
Tradiční studie atraktivity byly vázány na Darwinovu myšlenku přirozeného výběru, který předpokládá, že jednotlivec si bude vždy v rámci možností vybírat nejlepšího možného partnera. Dosavadní studie se zaměřovaly zejména na parametry hrudníku, pasu, poprsí a boků.

 

Zvětšit obrázek

V této studii Brooksův tým nechal hodnotit atraktivitu záběrů 96 čínských žen. Nešlo o modelingové krasavice, ale o studentky a ženy dobrovolnice ve věku 20-49 let. Videa „modelek“ pak předvedli 92 Australanům, z nichž bylo 40 dospělých mužů a 52 žen. Věk posuzovatelů krásy byl mezi 18 až 58 lety a většina z nich měla evropský původ. Aby zjistili a případně vyloučili kulturní předsudky v hodnocení, nechali atraktivitu modelek hodnotit ještě jednou, obdobnou porotou, tentokrát v Hongkongu. Porotci na obou kontinentech měli za úkol obodovat míru atraktivity podle sedmibodové stupnice. Zajímavé na tom bylo, že čas, který k tomuto úkonu hodnotitelé potřebovali, byl velmi krátký - stačilo jim v průměru pouhých 5,35 sekundy. Během této doby jejich mozky provedly kalkul zahrnující věk, tělesnou hmotnost a proporcionální rozměry těla a rozhodly o výši počtu bodů.

 

Robert Brooks, profesor na Universitě Nového Jižního Walesu, vedoucí „The sex laboratory“

Výsledná tabulka ukázala, že všechny 4 skupiny (australských i  hongkongských žen a mužů) se v hodnocení atraktivnosti shodly. Mladší, vyšší a štíhlé ženy všichni hodnotili jako přitažlivější. Ženy s útlým pasem a to zejména ve vztahu k jejich výšce, byly hodnoceny zvlášť vysoko.  Index tělesné hmotnosti (BMI index ) a HWR index (poměr pasu k bokům) byly také významným kriteriem. Vysoce ceněna je na ženách délka paží, zato "chodilo" nehrálo v hodnocení prakticky žádnou roli.
Stejné výsledky u mužů i žen, jak v Hong Kongu tak v Australii, svědčí o tom, že atraktivita přesahuje pocit kulturní sounáležitosti. Možná v tom nyní určitou roli sehrávají media, ale v každém případě se ukázalo, že základní kriteria přitažlivosti žen mají obecnou platnost a kontinenty a kulturní rozdíly v tom nehrají roli.

 

Studie nedává přesnou odpověď na otázku jaké míry jsou považovány za optimum a tak závěr doplňujeme o parametry, které v našich končinách byly ve třicátých letech 20. století prohlášeny jako ideál pro ženskou postavu. Míry 90/60/90  zůstávají tak nějak v „platnosti“ dodnes, jen štíhlost je výraznější, protože postavy jsou vyšší. Dříve, než se začnete měřit, je lepší se zamyslet nad tím, že i krásná žena druhý den udivuje méně, na rozdíl od ženy zajímavé a charismatické, na které je stále co objevovat.
 

Pramen: R. Brooks, J. P. Shelly, J. Fan, L. Zhai, D. K. P. Chau. Much more than a ratio: multivariate selection on female bodies. Journal of Evolutionary Biology, 2010; 23 (10): 2238 DOI: 10.1111/j.1420-9101.2010.02088.x

 

Několik pohledů na ženskou krásu

       
Bohyně Višna 4-6 století (Kredit Wikipedia) Venuše před zrcadlem, Rubens, 1615 (Kredit: Wikipedia)   Jean Auguste Dominique Ingres, 1856 (Kredit: Wikipedia)  Vyzáblá Twigy z šedesátých let.

 


Autor: Josef Pazdera
Datum:04.10.2010 12:43