O.S.E.L. - Spor o svítící zebřičku
 Spor o svítící zebřičku
Poprask kolem geneticky modifikované akvarijní rybky Danio rerio.


Velký poprask vypukl v USA poté, co se tu začala akvaristům prodávat geneticky modifikovaná akvarijní rybka zebřička (Danio rerio). Tato ryba svítí červeně díky genu pro speciální fluoreskující protein, který byl metodami genového inženýrství vpraven do její dědičné informace.  Američtí odpůrci geneticky modifikovaných organismů se okamžitě ozvali.

„Vzniká tak jasný precedens pro zavádění geneticky modifikovaných zvířat! Otevírá to stavidla pro příliv geneticky modifikovaných organismů, jež nejsou určeny k produkci potravin. Je to zcela nepřijatelné a jde to proti doporučením National Academy of Science a dalších vědeckých sdružení, zvlášť když se jedná o vysoce pohyblivé tvory jako jsou ryby nebo hmyz,“ tvrdí Joseph Mendelson, právní ředitel  Center for Food Safety'.

Je zajímavé, že Food and Drug Administration (FDA), jež má péči o bezpečnost potravin v popisu práce ze zákona a nikoli z osobních zájmů jako Mendelson a jeho Centrum, ponechává zebřička celkem v klidu. A to se FDA radí přednostně se špičkovými odborníky z National Academy of Science, na něž se Mendelson odvolává.

Tady je oficiální stanovisko FDA opřené o vědecké expertízy.
“Protože tuto tropickou akvarijní rybu nikdo nejí, nepředstavuje z hlediska bezpečnosti potravin žádní riziko. Neexistuje žádný důkaz, že by geneticky modifikovaná zebřička představovala pro životní prostředí větší riziko než běžně chovaná zebřička nemodifikovaná. A nemodifikované zebřičky se prodávají a chovají bez následků na životním prostředí už dlouhou řadu let.“

Alan Blake, zástupce firmy Yorktown Technologies, jež geneticky modifikovanou zebřičku dodává na americký trh pod komerčním označením GloFish prokázal, že firma žádala o stanovisko jak americkou  Environmental Protection Agency, tak i US Fish and Wildlife Service a dále i  Department of Agriculture a samozřejmě i  FDA.

„Sdělili nám, že nemají důvod nějak regulovat prodej GloFish,“ prohlásil Blake.
Ryba se měla dostat na americký trh až letos v lednu, ale když nebyly námitky proti prodeji z výše zmíněných institucí, začala se prodávat už v listopadu. A hned byl oheň střeše. Protestovaly ekologické organizace jako Center for Food Safety,  Sierra Club, Consumers' Union, a samozřejmě Greenpeace. V Kalifornii se lekli a prodej GloFish zakázali. Posudky vědců vyžádané kalifornskými úředníky ale dokázaly, že se není čeho bát. Ale aktivisté se nevzdávají a tvrdí, že se brzy začnou prodávat větší geneticky modifikované ryby, které se pak budou jíst a tím bude ohroženo lidské zdraví.

Je zajímavé, že geneticky modifikované fluoreskující zebřičky byly poprvé získány na Tajwanu a to za účelem ochrany životního prostředí. Původním záměrem bylo získat ryby, které by měnily barvu ve vodě, kde se vyskytují toxické látky. To, že o ně projevili zájem akvaristé, byl jen druhotný efekt. Dnes se tyto ryby prodávají nejen na Tajwanu, ale v řadě dalších asijských zemí.

Zdá se vám ta situace šílená? Nepropadejte zoufalství a beznaději! Nabízí se situace ještě šílenější  - ta by nastala, kdyby se někdo rozhodl dovézt GloFish do České republiky. To by mohl provést jen poté,co by jeho oficiální žádost projednalo a schválilo ministerstvo životního prostředí, zdravotnictví a zemědělství. Podle stávajícího zákona by o tom spolurozhodovali Greenpeace nebo i  jiná občanská hnutí, jež mají ve stanovách ochranu životního prostředí. V tom jsme ještě papežtější než papež (tedy „evropsko-unijnější“ než Evropská unie). Podle navrhovaného nového zákona o geneticky modifikovaných organismech, bychom měli kolem GMO tancovat již standardním evropsko-unijním způsobem, tedy bez spoluúčasti ekologických občanských hnutí na správním řízení. Přitom by bylo zachována právo  KAŽDÉHO občana tohoto státu (tedy nikoli jen člena občanského sdružení jako Greenpeace apod.) požadovat informace a vznášet námitky proti povolení nebo nepovolení geneticky modifikovaného organismu. Mnoho poslanců je však proti této změně zákona a vydává ji za „vyloučení veřejnosti“ z rozhodování.


Geneticky modifikovaná zebřička GloFish – předmět sporu.


 


 „Divoká“ zebřička se běžně chová v akváriích a nikdo se kvůli ní neplaší.


Poznámka redakce: Britská ekologická organizace GM Watch zveřejnila na svých webových stránkách seznam předních britských vědců, politiků, dalších osobností i organizací, jež obviňuje z propagace GMO. Pokud bude podobný seznam vypracován i České republice, doufáme, že na jeho čelních příčkách bude figurovat i Osel. Pokud bude řazení abecední, ocitne se Osel zřejmě hned za docentem Ondřejem a těsně před Jardou Petrem. Snad mu v této společnosti nebude zle.


 


Autor: Jaroslav Petr
Datum:11.01.2004