O.S.E.L. - Týden se současnou biologií 2011
 Týden se současnou biologií 2011
Přírodovědecká fakulta JU pořádá pro středoškolské studenty „Týden se současnou biologií“. Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím vstupní soutěže, ta má šest otázek.Týden se současnou biologií na Přírodovědecké fakultě JU 2010

 

Zvětšit obrázek

Na podzim loňského roku proběhl na Přírodovědecké fakultě JU již čtvrtý ročník akce pro středoškolské studenty pod názvem Týden se současnou biologií. Studenti středních škol z celé České republiky tak měli příležitost pod vedením pedagogů a výzkumníků Přírodovědecké fakulty okusit práci v terénu, laboratoři i u počítače. Každý den se účastníci  seznamovali s vybranou oblasti biologie a její konkrétní problematikou. Stali se tak na jeden den například algology, molekulárními biology či zoology a snažili se proniknout do tajů fylogenetiky či mapování krajiny pomocí geografického informačního systému. Rozsah představovaných oborů v rámci hlavního programu pak ještě doplnily odpolední a večerní přednášky. K tématům přednášek patřila například problematika moderní ochrany přírody či jaký význam mají v moderní molekulární biologii tak nenápadní živočichové jako mouchy a červi.


 

Zvětšit obrázek

Mapování v krajině pomocí GPS bylo náplní prvního dne. Studenti se na základě společné práce snažili objevit záhadný obrazec v krajině nedaleko naší fakulty. Posléze si vyzkoušeli počítačové zpracování nasbíraných dat pomocí geografického informačního systému. Tato data se pak využívají v ekologii pro charakteristiku lokalit studovaných druhů rostlin i živočichů. I následující den se studenti vydali do terénu, tentokrát ale autobusem na lov řas a sinic v rybnících v okolí Trhových Svinů. Odběry byly prováděny na nejrůznějších typech vod a od oligotrofního lomu přes mezotrofní tůně a bažiny až po přehnojený rybník. Vliv charakteristik jednotlivých typů vod na ulovené spektrum sinic a řas pak studenti porovnávali pod mikroskopem. K počítači je pak připoutala úloha fylogenetická, na které se svými odpověďmi v soutěži obsahově podíleli. Jednou z otázek na kterou studenti odpovídali totiž byla „Který vyhynulý druh byste oživili, pokud by jste měli tu možnost?“ Odpovědi byly poměrně rozmanité, ale jedním z nejčastěji se objevujících tvorů byl vakovlk. V rámci této úlohy se tedy studenti pokusili na základě sekvencí DNA stažených z veřejné databáze zrekonstruovat evoluční vztahy vakovlka a ostatních vačnatců. Metody molekulární biologie si pak studenti vyzkoušeli, když se snažili odhalit, jaké informace může poskytnout ptačí peří. Pomocí PCR se snažili určit, jaké bylo pohlaví jedince, jenž byl předchozím majitelem uloupeného pírka, a dozvěděli se tak o systému genetického určení pohlaví u ptáků. Účastníci sami prováděli izolaci DNA, polymerázovou řetězovou reakcí (PCR) a elektroforézu. Fakt, že ne všichni dospěli ke kýženému výsledku, pak ilustroval, že ani v laboratoři nemusí jít vše podle představ výzkumníka. Poslední den nás čekal výlet pod zem. Tedy ne doslova, ale skrze exkurzi do chovů afrických podzemních hlodavců. Studenti se dozvěděli řadu informací o terénním i laboratorním výzkumu těchto zajímavých savců. Prohlédli si zázemí chovů několika druhů rypošů na naší fakultě, mezi kterými jsou druhy s rozdílným sociálním systémem a od letošního roku i známý rypoš lysý.

Oficiální program týdne byl ukončen v pátek. Nicméně kdo měl zájem, mohl v doprovodu zoologa Jana Zrzavého a organizátorů navštívit plzeňskou zoologickou zahradu, která naši akci podpořila volným vstupem pro všechny účastníky. Studenti si tak prohlédli nově vybudované expozice zahrady a vyslechli nejednu zajímavou evoluční historku, a to i o chovancích běžnými návštěvníky často přehlížených.

 

Pro zájemce o účast na Týdnu se současnou biologii v roce 2011

Pokud máte zájem zúčastnit se Týdnu se současnou biologií 2011, pošlete své jméno, příjmení, název a adresu vaší školy, a také ročník, který studujete na emailovou adresu konecnam@prf.jcu.cz. Protože kapacita je omezená, máme pro vás soutěž v podobě otázek, vybraných tak, aby vypovídaly především o vašich úvahách a vztahu k biologii, nikoliv o schopnosti mechanicky nalézt odpovědi v knize nebo na internetu. Z otázek si vyberte jednu, na kterou odpovíte formou eseje v rozsahu jedné až dvou stran. Ostatní otázky zodpovězte krátkými, maximálně několikavětnými formulacemi. Přihlásit se můžete hned teď, eseje a odpovědi na otázky posílejte do úterý 31.5. 2011. Jména letošních vítězů zveřejníme na těchto stránkách v pondělí 20.6. 2011. Současně pošleme vítězům zvací dopis s podrobnostmi k účasti na Týdnu se současnou biologií.

 

Termín letošní akce je 5.-10.9. 2011

 

Soutěžní otázky:

1. Na které tři dosud nevyřešené záhady biologie by tě nejvíce zajímala odpověď?
2. Které tři organismy ti připadají nejvíc zajímavé a proč?
3. Jaká novinka (objev) z oblasti biologie tě v poslední době nejvíce zaujala?
4. Máš možnost spolehlivě zachránit jenom jeden druh v přírodě. Podle čeho si vybereš?
5. Kdybys měl zakázat jeden směr moderní biologie, podle čeho by ses rozhodl?
6. Pokud bys mohl obživit jeden vymřelý druh, který by to byl a proč?

 


Vítězové soutěže o účast na Týdnu se současnou biologií 2011 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích:

Daniel Bohutínský (Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem), Eva Brichtová (Gymnázium, Sokolov), Bui Quang Hiep (Gymnázium, Cheb), Kristýna Černá (Gymnázium, Znojmo), Šárka Danačíková (Gymnázium Komenského, Havířov), Šárka Jarošová (Gymnázium, Jihlava), Kateřina Kmecová (Gymnázium, Znojmo), Marie Kroutilová (Mendelovo Gymnázium, Opava), Kamila Machová (Gymnázium Nad Kavalírkou, Praha), Michaela Marečková (Gymnázium, Brno), Monika Menyjarová (Gymnázium, Znojmo), František Nuc (Gymnázium Jírovcova, České Budějovice), Emilia Petriková (Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica), Hana Pitáková (Podkrušnohorské gymnázium, Most), Veronika Puchnerová (Gymnázium, Moravské Budějovice), Anna Soldánová (Gymnázium, Olomouc), Adolf Středa (Česko-anglické gymnázium, České Budějovice), Lucie Studená (Gymnázium Jana Keplera, Praha), Jana Šimková (Gymnázium Jana Keplera, Praha), Šárka Škorpíková (Gymnázium, Znojmo), Aneta Tremerová (Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové), Ondřej Vymazal (Biskupské gymnázium, Brno), Simona Zimová (Gymnázium, Moravské Budějovice), Eliška Zlámalová (Gymnázium Nad Štolou, Praha) a Tereza Zobalová (Základní škola, Hronov).

Místo konání akce.


Autor: Redakce
Datum:18.04.2011 07:04