O.S.E.L. - Aby dobytku nebylo nevolno
 Aby dobytku nebylo nevolno
Official Journal of the European Union zveřejnil 24. června jedenáctistránkový dokument “Nařízení (ES) č. 619/2011, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro úřední kontrolu krmiv, pokud jde o přítomnost geneticky modifikovaného materiálu, pro který povolovací řízení probíhá nebo povolení již zaniklo“.
 

Otevřít soubor

Nařízení Komise (EU) č. 619/2011

Dokument určuje výpočet standardní odchylky, limit analytické metody a týká se krmiva skládajícího se z GMO, nebo pocházejícího z GMO, který je schválen v jiné zemi a pro který byla podaná žádost o schválení. Řízení probíhá nejméně 3 měsíce, za předpokladu že:
   - EFSA se o něm nevyjádřila jako o rizikovém
   - metoda použité analýzy je certifikována EU referenční laboratoří
   - certifikovaný referenční materiál splňuje podmínky tohoto nařízení.

 

Dokument obsahuje 9 odstavců a dvě přílohy. Uvedli jsme zde podrobnou citaci a doslovný překlad, abychom doložili, jaké hrůzy plodí politické paradigma o výlučné rizikovosti plodin získaných transgenesí.

 

Kdyby krmivo obsahovalo zavlečenou rostlinu, tedy takovou, se kterou se náš dobytek ještě nesetkal, jak by se to úředně ošetřilo? Tedy podle jaké metodiky by se provádělo vzorkování, zpracování a analýza vzorků a co by se vlastně zjišťovalo?


Uvážíme-li jaké různé rostliny se pěstují coby „biomasa“, kontaminace krmiva zavlečenými rostlinami nad 0,1% je velice pravděpodobná. Leč to musí zvířata vydržet, ale po GMO jinde ve světě běžně používaném, by se mu udělalo nevolno.
Vše by mohlo vypadat jako kratochvíle z pera Jaroslava Haška. Jenže tato je za desítky a stovky milionů Euro. Prý si takové postupy Evropané přejí; řekl jim někdo, kolik za to platí?

 


 

Další články najdete v připojeném srpnovém vydání internetovém bulletinu Svět biotechnologií

- Glyfosátová jizva
- Brambůrky a lupínkyAutor: Jaroslav Drobník
Datum:14.09.2011 15:58