O.S.E.L. - Zas bude niečo (trochu) inak?
 Zas bude niečo (trochu) inak?
Už som si zvykol, že lekárska veda svoje poučky občas skoriguje. Odporúčania lekárov treba brať vážne: ide o život, zdravie a aj peniaze. A aj o radosti zo života. Lenže niektoré odporúčania sa asi vydávajú príliš unáhlene. Nie tak dávno nám lekárska veda prikázala odopierať si kávičku, zakazovala pochutnať si na vajíčkach či ohrnovala nos nad takou dobrotou, ako je čokoláda. A mnohé už veľmi poopravila, či priamo obrátila naruby. Čo je na rade ďalšie? Žeby tučnota?


 

 

Zvětšit obrázek
Nomogram na výpočet indexu telesnej hmotnosti (Body Mass Index, BMI). Kredit: Wikipedia

Nová štúdia, publikovaná v Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism naznačuje, že obézni ľudia nemusia byť nevyhnutne ohrození vyšším rizikom kardiovaskulárnych ochorení a úmrtia. Jej výsledky sú založené na sledovaní viac ako 22 000 ľudí v strednom veku v Anglicku a Škótsku. Okrem obezity (definovanej ako BMI - Body Mass Index - 30 a viac, ale splňujúcej aj iné kritérium) sledovali aj markery metabolického zdravia, menovite krvný tlak, hladinu glukózy v krvi (neprítomnosť cukrovky), hladinu  HDL cholesterolu (cholesterol vysokodensitných lipoproteínov - tzv. "dobrý" cholesterol) a hladinu C - reaktívneho proteínu (ukazovateľ zápalovej reakcie organizmu).

 

Zvětšit obrázek
Meranie obvodu pása - úplne jednoduché vyšetrenie, jednoduché vyhodnotenie.

Výsledky sú väčšinou v zhode s predchádzajúcimi poznatkami, ktoré viedli k definícii metabolického zdravia ako stavu, kedy sú vyššie uvedené parametre v medziach normy. A vyplýva z nich, že ľudia s dobrým metabolickým zdravím nemajú vyššie riziko ochorenia srdca, ani keď sú obézni. Dokonca aj chudí, metabolicky nezdraví ľudia sú ohrození podobne, ako metabolicky nezdraví tuční.

 

Počas sledovania umrelo viac, ako 600 sledovaných v súvislosti s ochorením srdca a 1800 na iné príčiny. Oproti skupine metabolicky zdravých, neobéznych ľudí mali metabolicky nezdraví neobézni úmrtnosť na ochorenia srdca vyššiu o 59 % a metabolicky nezdraví obézni o 64 %. Títo mali aj úmrtnosť na iné, ako srdcové ochorenia vyššiu o 72 %.

 

 

Zvětšit obrázek
Relatívne riziko mortality v závislosti od BMI pre amerických mužov. (Kredit: U.S. Department of Health and Human Services )

Obezita je narastajúci zdravotný problém. V USA je obézna tretina obyvateľstva a v tejto sledovanej skupine to bola štvrtina. Z nich len necelá štvrtina bola metabolicky zdravá a mohla sa tešiť, že obezita ich neohrozuje vážnymi ochoreniami. To je oveľa viac, ako v skupine chudých ľudí. Autori štúdie zastávajú názor, že podstatnú úlohu hrá telesná aktivita. Športujúci a pohybujúci sa ľudia majú menšie množstvo viscerálneho/ektopického tuku (to je rizikový tuk medzi vnútornými orgánmi v bruchu, ktorý nevytvára viditeľné "pneumatiky") a normálnu citlivosť tkanív na inzulín (teda menšie riziko zvýšenia krvného cukru). BMI u týchto ľudí ako prediktor kardiovaskulárneho rizika nie je presný. Presnejší by mohol byť jednoduchší parameter, obvod pása: mal by byť menej, ako 94 cm u mužov a menej, ako 80 cm u žien. Ak sú tieto čísla nad 102, resp. 88 cm, zdravotné riziko je podstatne zvýšené.

 

Štúdia síce poskytuje istú útechu približne štvrtine ľudí, márne bojujúcich s váhou, ale faktom naďalej ostáva, že nadváha a zvlášť obezita je riziková zo zdravotného hľadiska. A to zmienená štúdia neberie do úvahy život neohrozujúce zdravotné rizika, spojené s obezitou, napríklad poškodenie pohybového aparátu, psychologické problémy a ďalšie.

 

Platí naďalej, že tučnota predstavuje zdravotné riziko, aj keď je možná nejaká výnimka pre obéznych s normálnymi parametrami metabolického zdravia (ktorých zistenie je nenáročné - je to vec niekoľkých meraní tlaku a jedného odberu krvi). Takže, jedzte s mierou a pohybujte sa. V tom sa nič nezmenilo.


Zdroje:
https://bit.ly/JI0aUn
J Clin Endocrinol Metab 2012.
Reuters Health Information  2012


Autor: Matej Čiernik
Datum:08.09.2012 08:20